- Østfold fylkeskommune internettportal
 

Rullering av regional plan for kultur 2018-2021

Østfold fylkeskommune har startet arbeidet med rullering av Regionalplan Kultur 2018 - 2021 for Østfold. 28.03.2017

Rabattordningen KODE

Er du skoleelev eller student mellom 13 og 25 år og bosatt i Østfold? Da kan du få koderabatt på aktiviteter og arrangementer i fylket, men du må undersøke de ulike rabattordningene selv 10.10.2013

Kulturvirksomheter vi støtter

Østfold fylkeskommune har store andeler i disse kulturvirksomhetene: 10.10.2013

Internasjonalt kultursamarbeid

Østfold fylkeskommune samarbeider med Sverige om kunst og kultur. I tillegg deltar fylkeskommunen i EUs kulturprogram. 20.04.2005
Websidebilde_kultur og idrett

Kultur og idrett

Fylkeskommunen har et bredt engasjement innen kultur- og idrettslivet i Østfold. 15.04.2011

Den kulturelle skolesekken i Østfold

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i grunnskolen og videregående skole får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. 01.04.2009

Kunstforvaltning

Gjennom kunstforvaltningen gir Østfold fylkeskommune faste tilskudd til kulturinstitusjoner i fylket. 10.01.2011

Støtte til kulturproduksjoner

Du kan søke to ganger i året: 15. mars og 15. oktober. 09.07.2014

Spillemidler

Tenker du på å søke om spillemidler til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg? Her får du vite hvordan det gjøres og hva som kreves. Se også vår informasjonsbrosjyre om spillemidler. 10.06.2009

Østfold barne- og ungdomsråd

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en paraplyorganisasjon for over 40 barne- og ungdomsorganisasjoner i Østfold. Østfold fylkeskommune gir prosjektstøtte og drifts- og aktivitetstilskudd direkte til medlemsorganisasjoner i ØBUR.
09.05.2015

Østfold idrettskrets

Østfold fylkeskommune deler ut årlig tilskudd til Østfold Idrettskrets. Tilskuddet gis i form av grunnstøtte og aktivitetsstøtte.

10.01.2011

Østfold musikkråd

Østfold fylkeskommune gir årlig støtte til Østfold musikkråd. 10.01.2011

Reisestipend for kunstnere

Østfold fylkeskommune deler ut 25.000 kroner i reisestipend for kunstnere annen hvert år. Stipendet deles ut i forbindelse med Østfold kunstnersenters årlige stipendutstilling, og tildelingen avgjøres av en jury. 10.01.2011

Østfold kulturutvikling

Østfold kulturproduksjon er en fylkeskommunal virksomhet under Østfold fylkeskommune. 30.04.2008