- Østfold fylkeskommune internettportal
 

Reglement for Ungdommens fylkesråd Østfold

Ungdommens fylkesråd er en arena for ungdom i Østfold hvor de gis mulighet til medbestemmelse og påvirkning i fylkeskommunale saker 22.04.2016

Medlemmer av styret i Ungdommens fylkesråd

Styret i Ungdommens fylkesråd består av åtte medlemmer, samt fem varamedlemmer. Leder av styret er Alma Haugen Kvisgaard. Sekretær er Rune Vold. 22.04.2016

Medlemmer av flerkulturelt råd

Rådet består av ni medlemmer med varamedlemmer. Leder er May Hansen. Sekretær er Rune Vold. 09.02.2016

Medlemmer av fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Fylkesrådet består av ni medlemmer med varamedlemmer. Det møter også faste observatører. Leder er Roar Høisveen. Sekretær er Rune Vold. 04.07.2013

Medlemmer av eldrerådet

Eldrerådet består av syv medlemmer med varamedlemmer. Leder av eldrerådet er Gerd Skovdahl. Sekretær er Rune Vold. 04.07.2013

Mandat for flerkulturelt råd

Flerkulturelt råd er Østfold fylkeskommunes høringsinstans i saker som angår innvandrere og deres etterkommere. 18.05.2011

Flerkulturelt råd

Flerkulturelt råd er Østfold fylkeskommunes høringsinstans i saker som angår innvandrere og deres etterkommere. Rådet skal også være et møtested og en plass for dialog mellom representantene 08.04.2011

Eldrerådet

Eldrerådet skal sørge for at eldre og pensjonister i Østfold blir sikret en bred og god medvirkning i saker som er viktige for dem. For eksempel tilgjengelighet, arbeidet mot aldersdiskriminering og tjenester av betydning for eldre mennesker. 08.04.2011

Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet skal sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne får en bred og god medvirkning i saker som er viktige for dem. Dette gjelder blant annet tilgjengelighet, arbeidet mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 08.04.2011

Ungdommens fylkesråd i Østfold

Ungdommens fylkesråd (UF) er en arena for ungdom i alderen 13 - 25 år, hvor de kan komme med sine synspunkter på saker som angår dem og også selv sette saker på dagsorden.

25.10.2007

Brukerråd og utvalg

Flerkulturelt råd, eldrerådet, fylkesrådet for funksjonshemmede, administrasjonsutvalget og ungdommens fylkesråd. Østfold fylkeskommune har fire brukerråd som skal sikre at synspunkter til ungdommer, eldre, funksjonshemmede og personer med innvandrerbakgrunn blir inkludert i det politiske arbeid. 03.09.2010