FoU - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Bioøkonomi

20.04.2016

Forskning i næringsliv og offentlig sektor - RFF Oslofjordfondet

Oslofjordfondet er regionens eget "forskningsråd". Det er opprettet for å støtte bedrifter og offentlige virksomheter som satser på forskning - enten selv eller i allianse med en forsker. 12.09.2014

Forskningsbasert innovasjon

Innovasjon kan ha mange drivkrefter. Ligger innovasjonen i en naturlig utvikling av et eksisterende produkt eller tjeneste, bør forretningsmodellen være robust nok til å hente finansiering fra finansmarkedet. Springer drivkraften ut av forskning, kan resultatet være suksess eller fiasko med tilnærmet lik sannsynlighet. Det er knyttet til stor usikkerhet og høy risiko for å kunne finansieres med midler fra finansmarkedet. 12.09.2014