Miljø, klima, energi - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Miljøarbeid i Østfold

Illustrasjonsfoto om miljø
Miljø er et viktig arbeidsområde for Østfold fylkeskommune. 07.01.2011

Hvordan er vannet der du bor?

Vi har mye vann i Norge, og de fleste av oss bor nær et vassdrag eller en strand. Men hvordan står det egentlig til med vannkvaliteten? 13.12.2013

Vannregion Glomma

Østfold fylkeskommune er vannregionmyndighet for Glomma/Indre Oslofjord, og har ansvaret for å koordinere arbeidet med forvaltningsplanene for hele vannregionen. 04.01.2011

Klima og energi

Klimaperspektivet har et hovedfokus i fylkesplanen. 05.01.2011

Miljøfyrtårn

Fylkeskommunen har jobbet aktivt med å sertifisere egne virksomheter. 06.01.2011

Relaterte artikler


Lenker