Stilling ledig - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Stilling ledig

Tannhelsetjenesten i Østfold

ID 2005 - Tannhelsesekretær

Til Moss tannklinikk søker vi tannhelsesekretær i 60 % fast stilling.
27.02.2017
Regionalutviklingsavdelingen

ID 1996 - Sykkelkoordinator - 3-årig prosjektstilling

Vi søker etter sykkelkoordinator til nyopprettet stilling i et 3-årig engasjement.
17.02.2017
Seksjon inntak og livslang læring

ID 1994 - Rådgiver

Vi søker rådgiver med ansvar for saksbehandling/klagebehandling innen inntak til videregående opplæring.
17.02.2017
Kulturminneseksjonen

ID 1998 - Konservator/rådgiver

Vi søker konservator/rådgiver som har kulturminnefaglig bakgrunn, med stort engasjement for å ivareta og utvikle det historiske Østfold.
17.02.2017
Østfold kulturutvikling

ID 2000 - Leder for Scenekunst

Østfold kulturutvikling søker etter leder for scenekunst. Østfold kulturutvikling (ØKU) er en virksomhet i Østfold fylkeskommune med en visjon om å være et kraftsenter for kunst og kultur i Østfold.
17.02.2017
Søknadsskjema og informasjon:

Generell informasjon om ledige stillinger

Tilsetting i ledige stillinger skjer etter offentlig utlysning. Intervju og tilsetting skjer lokalt ved den enkelte skole/arbeidssted. Du søker via vårt elektroniske søknadsskjema.
20.01.2005