Hovednyheter, Internett - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Hovednyheter, Internett

Vil ha mer gods over grensen

Jernbaneforum Øst arrangerer mandag 21. august jernbanekonferanse i Halden, der hensikten er å få fortgang i arbeidet med å få mer gods fra vei til bane. Eget godstog fra Østfold er et av temaene. mer... 15.08.2017 12:48:34

Nå må elevene selv søke om skoleskyss

Nytt fra skoleåret 2017/18, er at alle elever i videregående skole, både gamle og nye, selv må søke om skoleskyss. mer... 11.08.2017 08:44:33

Viktig vennskap og samarbeid

Vennskapet mellom Østfold, Västra Götalandsregionen og Region Nordjylland kan gi viktige løft for den nordiske klima- og miljøsatsingen. mer... 11.08.2017 08:01:55

Nå kan du forhåndsstemme

Fra 10. august til og med 8. september kan du forhåndsstemme. Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet, men på valgdagen må du stemme i den kommunen du bor. Husk legitimasjon. mer... 10.08.2017 05:35:26

Millionbeløp til syv Østfold-kommuner

Kommuner i Indre Østfold er den store vinneren nå som Østfold fylkeskommune har besluttet hvem som skal få støtte til prosjekter som skal fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet. mer... 09.08.2017 12:29:33

Sjekk hvor og når du skal starte første skoledag

De videregående skolene starter mandag 21. august. Skjeberg folkehøyskole søndag 20. august og fagskolen i Østfold har skolestart i uke 33, 34, 35 og 36. Her finner du klokkeslett og oppmøtesteder. mer... 08.08.2017 10:10:44

Minnet om felles ansvar

- Alle må slutte å snakke om "oss" og "dem". Det er "vi" og "oss", oppfordret fylkesordfører Ole Haabeth da han talte til de rundt 500 deltakerne på fredscampen i regi av trossamfunnet Minhaj-ul-Quran fredag ettermiddag. mer... 04.08.2017 11:13:25

Reagerer på faktaforvregning i Aftenposten

Fylkesordfører Ole Haabeth og ordførerne i Fredrikstad og Sarpsborg reagerer sterkt på et oppslag i Aftenposten torsdag om dobbeltspor i Østfold. - Feilaktig og uetterrettelig framstilling, mener Haabeth. mer... 27.07.2017 12:28:05

Sommerfergesuksess!

Også i år visste mange å benytte seg av tilbudet om sommerferge på Glomma - 872 personer, for å være helt nøyaktig. mer... 26.07.2017 13:01:19

Kjøp én måned - reis i to!

Er du både kjapp og smart, kjøper du månedskort på bussen før utgangen av juli - og får to måneder for prisen av én. mer... 24.07.2017 10:06:57

Husk svarfristen til videregående!

Har du søkt videregående opplæring i Østfold, må du huske på at svarfristen går ut i dag 21. juli, kl 23.59. mer... 21.07.2017 12:34:10

Hovedinntaket til videregående er klart

I dag får alle som har søkt videregående opplæring i Østfold svar på om de har fått ønskene sine oppfylt. mer... 14.07.2017 06:51:14

Fraværet i Østfold går ned, færre elever slutter

Fraværstallene for skoleåret 2016/17 viser at fraværet i Østfold-skolene går merkbart ned. Antall elever som slutter i skolene blir også betydelig færre mer... 05.07.2017 13:01:50

Slik skal det bli flere og bedre idrettsanlegg i Østfold

En helt ny tilskuddsordning gir muligheter for Østfold-kommuner som planlegger bygging av idrettsanlegg. mer... 03.07.2017 11:53:37

Flere læreplasser er avgjørende for Østfolds framtid

For å sikre oss morgendagens arbeidskraft, må vi begynne med å gi muligheter til dagens unge. Heldigvis er vi i Østfold godt i gang med dette arbeidet. Vi er på offensiven.
mer...
03.07.2017 06:58:22

Åtte av ti busser i Østfold går på biogass

Fra og med 1.juli tas 36 nye biogassbusser i bruk i Moss, Rygge og Våler.
Dermed kjører 80 prosent av bussene i Østfold på biogass.
mer...
30.06.2017 13:51:41

Får millionstøtte til ny bruk av skogen

Østfold er en av 6 regioner som skal dele på 35 millioner kroner for å skape vekst og innovasjon i skogsindustrien. mer... 28.06.2017 10:50:25

Østfoldhelsa hyllet barnehage i Rygge

Ekholt barnehage i Rygge kan nå offisielt titulere seg "helsefremmende barnehage". mer... 28.06.2017 10:02:50

Regjeringen uenig i at NAV-kontor legges til Oslo - ny mulighet for Østfold

Regjeringen ber NAV utrede et nytt alternativ for plassering av regionkontor i Øst-Viken. Det gir nye muligheter for Østfold. mer... 27.06.2017 12:47:50

Økonomiplanen vedtatt

Fylkestingspolitikernes rituelle økonomiplandebatt følger kjente spor, og er et sikkert tegn på at sommeren nærmer seg. Torsdag var tiden inne. mer... 23.06.2017 08:02:31

Full pott for idretts-Østfold

Idretts-Østfold kan glede seg: I år er det rekordutbetaling av spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg i fylket. 60 millioner kroner skal gi fysisk aktivitet og idrettsglede - se liste! mer... 22.06.2017 11:07:58

Nå skal Østfold-ståa ut på høring

Med enkelte endringer vedtok fylkestinget sent onsdag samfunnsdelen til fylkesplanen, og med det er den klar for å bli sendt på høring. Men hva er egentlig denne samfunnsdelen, og hvordan angår den den enkelte østfolding? mer... 21.06.2017 15:53:26

- En gledelig nyhet for Østfold

- En svært gledelig nyhet for Østfold. Det sier fylkesordfører Ole Haabeth etter at det i dag ble klart at det er Moss som blir hovedsete for fylkesmannsembetene i Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud fra 1. januar 2019.
mer...
21.06.2017 15:04:20

Søk om momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner. Pengene skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift i 2016. Søknadsfristen er 1. september. mer... 21.06.2017 06:50:58

Reagerer på foreslått NAV-plassering

Fylkesordfører Ole Haabeth mener det er forstemmende at NAV sentralt foreslår å legge sine to Viken-kontorer til henholdsvis Drammen og Oslo. - Oslo-forslaget er stikk i strid med vedtatt politikk om utflytting av statlige arbeidsplasser, sier han mer... 20.06.2017 13:33:47

Foreslår å etablere ny, moderne baneterminal i Østfold

Flere parter samarbeider nå om mulighetene for å etablere en moderne baneterminal i Østfold for å få mer gods over på bane mer... 20.06.2017 11:30:37

Felles innsats gir tryggere vei

Sist uke ble 900 meter gang- og sykkelvei overlevert fra Moss næringspark til Østfold fylkeskommune. - Et veldig godt samarbeid mellom offentlige og private, sier leder av samferdselskomiteen, Olav Moe. mer... 19.06.2017 09:09:54

Nå kan du booke tur med sommerfergen vår!

Vi gjentar suksessen med sommerferge på Glomma fra 1. juli. Billetter kan du reservere allerede nå. Så, hva venter du på? mer... 16.06.2017 12:23:17

Stillingstittel: Læreplassjeger

For Elisabeth Strømme er det jaktsesong hele året. mer... 16.06.2017 09:31:26

Flere har fått læreplass

Over 560 ungdommer har nå fått læreplass. Det er 130 flere enn på samme tid i fjor. mer... 15.06.2017 09:09:19

Kollektivrapport overlevert

Enklere, raskere og oftere. Det er målet med omleggingen av kollektivsystemet i Nedre Glomma-regionen. Nå har eksterne konsulenter lagt fram sitt forslag - et forslag som nå skal slipes, behandles og foredles av både kommune- og fylkespolitikere. mer... 14.06.2017 15:05:02

Stortinget sa ja til Viken - fylkene venter med forhandlinger til etter valget

Et knapt flertall på Stortinget sa torsdag ja til den foreslåtte kommune- og regionreformen. Det betyr at Østfold, Akershus og Buskerud slås sammen til regionen Viken. Fylkesordførerne vil nå avvente høstens valgresultat før de starter eventuelle forhandlinger om innhold og arbeidsoppgaver i en ny region. mer... 08.06.2017 20:25:10

Nå starter økonomiplanstafetten

Både posisjonen og opposisjonen i fylkestinget la torsdag fram sine respektive forslag til økonomiplan 2018-2021 for Østfold fylkeskommune. mer... 08.06.2017 15:31:56

Fylkesutvalget: Avventende inn i Viken

Historiens gang ville ha det til at Stortinget vedtok Østfolds "begravelse" samme dag som fylkesutvalget diskuterte det samme. mer... 08.06.2017 12:36:27

Hvor mye bidrar hver enkelt skole til elevenes læring?

I en fersk rapport har Utdanningsdirektoratet regnet ut hvor mye hver enkelt skole bidrar til elevenes læring. Analysen så langt tyder på at kurven i Østfold er stigende. mer... 08.06.2017 07:42:41

Jobber videre sammen for regionteater

Etter "oppvaskmøte", kunstneropprop og debatt om hvordan Østfold kulturutvikling drives, har fylkesbyråkrater, politikere og kulturutøvere nå satt seg sammen for å meisle ut framtiden for et mulig regionteater i Østfold. mer... 07.06.2017 23:10:10

Nå får politiet egen skytebane på Rygge

Regjeringen og samarbeidspartiene har kommet til enighet om revidert nasjonalbudsjett 2017. Det betyr blant annet midler til egen skytebane for politiet på Rygge.

mer...
07.06.2017 13:24:03

Fire millioner til omdømmebygging

Hvordan kan vi få omverdenen til å se hvor mye som er bra ved Østfold? Næring- og kulturkomiteen vedtok onsdag å bevilge fire millioner kroner til å styrke Østfolds omdømme. mer... 07.06.2017 13:02:05

Samarbeid for vekst til felles nytte

For tiden kommer søknadene om å bli nasjonale sentre på løpende bånd fra Østfold. Sist ut er en søknad om å etablere et nasjonalt senter for sirkulær økonomi på Øra i Fredrikstad. mer... 07.06.2017 12:33:31

Gir penger til toppidretten

Det er ikke så ofte posisjon og opposisjon i næringskomiteen overbyr hverandre i pengebruken, men onsdag ble 500.000 til 900.000 i favør av toppidrettssenter i Fredrikstad. mer... 07.06.2017 11:43:20

Ny tannklinikk i Askim klar for åpning

28.juni åpner den splitter nye tannklinikken i Askim. mer... 07.06.2017 08:25:25

En radikal innovasjon i offentlig sektor!

Offentlige inntekter går nedover og utgiftene øker. Om få år går ikke regnestykket opp. AS Østfold må starte en kraftig innovasjon i offentlig sektor for å ruste seg til en ny tid. mer... 07.06.2017 07:22:10

Flere fullfører og består videregående opplæring

Ferske tall viser at flere ungdommer i Østfold fullfører og består videregående opplæring. Andelen er nå oppe i 70 prosent. Det er en forbedring på 4,4 prosent. mer... 06.06.2017 14:43:07

Mer penger til parselllhager

Fylkeskommunen viderefører satsingen på parsellhager. Til sammen 225.000 kroner er nå delt ut til parsellhager i Fredrikstad, Halden og Moss kommune. mer... 06.06.2017 14:34:43

Skolevalg 4. og 5. september

11. september er det stortingsvalg. Men allerede uken før får vi en temperaturmåling på hvem de unge mener bør styre landet vårt. Da er det nemlig skolevalg ved de videregående skolene. mer... 06.06.2017 14:31:40

Vil sikre InterCity-framdrift

Fredag morgen satte lokalpolitikere fra hele Østlandet seg på toget på sine respektive Intercity-strekninger, for å mobilisere for InterCity-utbyggingen og overrekke sine krav til ny Nasjonal Transportplan.

mer...
02.06.2017 11:38:37

Beholder tannhelsetjenesten

Stortingets kommunal- og forvaltningskomite går inn for at den offentlige tannhelsetjenesten fortsatt skal ligge hos fylkeskommunene. - Gledelig og fornuftig at dette videreføres. Det sikrer et fortsatt godt tannhelsetilbud til Østfolds befolkning, sier fylkesordfører Ole Haabeth. mer... 02.06.2017 09:06:17

Ledig stilling som vannområdeleder

Vannregion Glomma lyser nå ut stillingen som vannområdeleder i Haldenvassdraget vannområde. mer... 01.06.2017 12:11:17

Vil bli nasjonalt senter for klimaavtrykk

Med solid støtte fra Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune søker nå Østfoldforskning om å få bli nasjonalt senter for livsløpsvurderinger - eller enklere sagt, et senter som med forskningsbriller skal kunne si om valgene vi tar er miljøriktige, eller om de bare virker sånn. mer... 31.05.2017 14:10:29

Skoler i hele fylket får RØRE-midler

Skoler over hele Østfold får totalt 5,7 millioner kroner i støtte til å styrke elevenes helse og forutsetning for læring. mer... 31.05.2017 14:08:08

Jubler for Fredrikstad

- Kåringen som Norges mest attraktive by, er en fantastisk anerkjennelse av den målrettede jobben Fredrikstad har gjort, sier fylkesordfører Ole Haabeth. I dag kunne han og Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård juble - ved gangbrua i Fredrikstad - over den svært gledelige nyheten om at en Østfold-by er utpekt til årets mest attraktive by i Norge. mer... 31.05.2017 13:56:49

Slik blir programmet på dialogmøtet om scenekunst

7.juni er det åpent møte om scenekunstsatsingen i Østfold. Slik ser programmet ut. mer... 30.05.2017 12:36:09

Nå har Østfold tre flotte rulleskianlegg

Det har blitt åpnet et flunkende nytt rulleskianlegg i Moss. Det fullroses fra øverste hold i ski-Norge. mer... 26.05.2017 13:54:24

Grønt og blått i Fredrikstad

Den er verdens første i sitt slag, den er grønn og ligger i det blå. Og den ligger i Østfold. mer... 26.05.2017 11:52:34

16 listeforslag godkjent

16 partier stiller til stortingsvalg til høsten. Fylkesvalgstyret har formelt godkjent valglistene. mer... 24.05.2017 12:22:07

Husker du disse produktene?

De var kjente og kjære - mange norske hjem klarte seg ikke uten. Men visste du at de var fra Moss? Bli med på tur i en del av Østfolds stolte industrihistorie. mer... 24.05.2017 09:38:57

Oppstart av vedlikehold på fv. 123 i Trøgstad

Mandag 29. mai starter vedlikeholdsarbeidet på fylkesveg 123 mellom Eidsberg grense og Havnås sentrum. mer... 23.05.2017 11:31:34

Kronikk: - Bedre jernbane mellom Norge og Sverige nå!

- Det nordiske fellesskapet er sterkt - bygg ut jernbanen mellom Göteborg og Oslo! Det skriver fylkesvaraordfører Siv H. Jacobsen i Østfold og riksdagsrepresentant Gunilla Carlsson fra Göteborg i en felles kronikk som nylig sto på trykk i Göteborgs-posten mer... 22.05.2017 12:47:06

Mange vet lite om Østfold

En ny undersøkelse som måler omdømmet til Østfold, viser at mange utenfor fylket vet lite om næringsliv og vekstmulighetene. Nå starter arbeidet med å tette kunnskapshullene. mer... 22.05.2017 10:24:33

Folkefest da Tour of Norway rullet gjennom Østfold

Tusen takk for en fantastisk sykkelhelg - med Tour of Norway gjennom flotte Østfold lørdag. Tusenvis hadde tatt turen ut langs løypa for å heie fram flere av verdens beste syklister. mer... 22.05.2017 09:36:12

EU-millioner skal skape grønn og blå vekst

EU-programmet Interreg Sverige-Norge godkjente nylig tre nye utviklingsprosjekter i grenseregionen. Prosjektene handler om turisme, blå og grønn tilvekst, og har en en økonomisk ramme på 2,3 millioner euro. mer... 19.05.2017 10:24:35

Teater, opera, sang og dans i Barnas Verdensdager

Lørdag 20. mai i Fredrikstad kan barn og unge oppleve kulturuttrykk og mat fra alle verdenshjørner. Gjør deg klar for blant annet teaterforestillinger, opera, konserter, aktivitetsverksteder, ansiktsmaling og dansekurs. mer... 18.05.2017 11:00:15

Rigger fylkeskommunen for endringer

Fylkesrådmann Anne Skau la tirsdag fram forslag til økonomiplan 2018-2021 - et forslag preget av store investeringer, effektivisering og nytenking. mer... 16.05.2017 08:58:59

Ny tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer

Kulturdepartementet oppretter en ny tilskuddsordning finansiert av spillemidlene til idrettsformål for å bidra til etablering av nye typer anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. mer... 15.05.2017 13:30:55

Inviterer til dialog med scenekunstmiljøet

Onsdag 7. juni inviterer Andreas Lervik og Østfold fylkeskommune scenekunstmiljøet i Østfold til dialogmøte for å få innspill til hvordan et nytt regionteater kan bli. mer... 12.05.2017 14:18:14

Ønsker landbruksdirektoratet til Østfold

Østfold er best egnet for ny lokalisering av Landbruksdirektoratet, mener fylkesordfører Ole Haabeth, som stiller seg fullt og helt bak Mysen/Eidsbergs kandidatur. mer... 11.05.2017 15:15:02

Glad for fergepenger

Fylkesordfører Ole Haabeth er tilfreds over at Regjeringen har bevilget penger til utbedring av fergekaia i Moss i revidert nasjonalbudsjett. mer... 11.05.2017 13:26:13

Nå bygges det nye Østfold

I årene framover vil deler av fylket vårt oppleve omfattende byggevirksomhet. Det som vokser fram er et nytt, kraftig modernisert, slagkraftig og attraktivt Østfold. mer... 10.05.2017 07:31:14

Har funnet trylleformelen til Tryllefløyten

Arbeidet med å lage scenen til Opera Østfolds oppsetning av Tryllefløyten på Fredriksten festning i juni er i full gang. Her kan du se 3D-animasjon av hvordan det blir. mer... 09.05.2017 12:21:25

Se torsken!

Det er vår, sol og smul sjø i sundet mellom Asmaløy og Kirkøy på Hvaler. En fylkesordfører og en fylkesbiolog er på fisketur. Men idyllen stopper like under overflaten. Se video fra toktet mer... 08.05.2017 14:01:56

Gratis parkering for el-, biogass og hydrogenbiler

Som et ledd i å legge til rette for fossilfri transport, vedtok fylkestinget at elbiler og biler som går på hydrogen eller biogass slipper parkeringsavgift ved fylkeshuset i Sarpsborg fra 1. juni. Samtidig innføres det betaling for å lade på Fylkeshuset. mer... 08.05.2017 13:48:51

Skole-NM 2017 - en stor suksess for Østfold!

Skole-NM 2017 ble en stor suksess for deltakerne fra fylket vårt, med medaljer i 7 av 14 ulike fagområder. mer... 08.05.2017 08:48:58

Årets lærebedrift ble hyllet

Caverion avdeling Askim er kåret til årets lærebedrift i Østfold. Det synlige beviset på dette ble gitt i fylkestinget 4.mai. mer... 05.05.2017 09:53:04

Øker tilskuddet til Inspiria - ønsker langsiktig løsning

Østfold fylkeskommune gir 1 million kroner mer i året til Inspiria. Nå ønsker politikerne å finne en langsiktig løsning på vitensenterets økonomiske utfordringer. mer... 04.05.2017 09:53:34

Fredning og fordragelighet i Halden

4. mai ble dagen da fredningen senket seg over Halden gamle fengsel. mer... 04.05.2017 09:15:34

Velkommen til tre nye rektorer

Et enstemmig ansettelsesråd har i dag tilbudt rektorstillingen ved Borg vg skole til Edvard Odberg, rektorstillingen ved Halden vgs til Kristin Støten og rektorstillingen ved Malakoff vgs til Sigrid Sandvand. mer... 27.04.2017 15:01:29

Ønsker dialogmøte om regionteater

Hvordan skal fylket få et best mulig regionteater? Det spørsmålet håper næring og kulturkomiteens leder Andreas Lervik mange vil fortsette å engasjere seg i framover.
mer...
26.04.2017 13:19:58

Caverion Norge avd. Askim kåret til årets lærebedrift

Juryen var enig. Caverion avd. Askim har ikke bare høy andel av lærlinger, men også svært god kvalitet på lærlingene de utdanner. Firmaet fortjener dermed tittelen "Årets lærebedrift" i Østfold. Det synes avdelingssjef Ole Martin Nielsen er stor stas. mer... 26.04.2017 10:45:37

4.6 millioner til opplæringstilbud for voksne

Studieforbund som gir tilbud til voksne med spesielle opplæringsbehov ble i dag tildelt til sammen 4.6 millioner av opplæringskommiteen. mer... 25.04.2017 12:13:51

- Hele Østfold gratis på sykkel!

I år spanderer sykkelbyene Nedre Glomma, Moss Rygge, Askim Mysen og Østfold fylkeskommune gratis deltakelse i «Sykle til jobben»-aksjonen for alle som bor eller jobber i Østfold. Startskuddet går onsdag 19. april. Meld deg på ! mer... 17.04.2017 12:06:55

Ny utstilling åpnet på Solbergtårnet

Når kan du se Østfolds helleristninger i et nytt lys. 7.april åpnet en helt ny utstilling på Solbergtårnet. mer... 10.04.2017 09:00:20

Nytt kollektivfelt åpnet

Nå går det raskere med buss mellom Sellebakk og Fredrikstadbrua i rushtiden. Bypakke Nedre Glomma, Statens vegvesen og Østfold kollektivtrafikk har tro på at 300 meter nytt kollektivfelt vil bedre framkommeligheten til bussene i området. mer... 07.04.2017 14:40:06

Kulturminne i Østfold: "Det smeller på Rauer"

77 år etter aprildagene 1940 er det fortsatt trefningene rundt Oscarsborg som har festet seg som startskuddet for krigsutbruddet. Men krigen kom til Østfold og Rauer flere timer tidligere. Her er historien om villfarne tyskere, utdatert utstyr, uklare kommandolinjer - og innbitt motstand inntil en feilaktig ordre om overgivelse kom. mer... 07.04.2017 06:20:51

- Dere er på god vei

- Vi må fortette byene enda mer, gjøre det enklere å bruke sykkel og kollektivtransport. Og slutte å bygge kjøpesentra utenfor sentrum. Gjør vi det, kommer biltrafikken til å gå ned.
Det var hovedbudskapet til Aud Tennøy. Hun jobber i Transportøkonomisk Institutt og var en av innlederne under den årlige Bypakkekonferansen. mer...
06.04.2017 19:21:52

Studerte London-politiets øvingslandsby

- Vi har lært mye om hvordan de drifter senteret og hvilke fasiliteter og treningsmuligheter de tilbyr. Vi har også sett at det kan gjøres ganske enkelt - og at slik trening er svært viktig. Så dette har stor overføringsverdi til Rygge beredskapssenter. mer... 06.04.2017 13:36:35

Hadde forventet flere oppgaver i Viken

Regjeringen har foreslått nye oppgaver for fylkeskommunene i en ny region. Fylkesordfører Ole Haabeth hadde forventet mer. mer... 05.04.2017 16:00:54

NTP: - Mye bra, men avklaringer gjenstår

Østfold tildeles 23,5 milliarder kroner til samferdselstiltak i forslaget til Nasjonal Transportplan (2018-2029), som ble lagt fram onsdag. - Det er positivt at tiltak fra nåværende transportplan videreføres når det gjelder Intercity til Sarpsborg og innseilingen til Borg Havn. At målsettingen om å nå Halden innen 2030 nå har blitt 2034 er derimot skuffende, og at det heller ikke sies noe om strekningen fra Halden til grensen er beklagelig, sier fylkesordfører Ole Haabeth. mer... 05.04.2017 15:21:59

Håper oppkjøpet kan gi nytt liv på Rygge

Tirdag kom nyheten om at Moss Lufthavn Rygge får nye eiere. Det gleder fylkesordfører Ole Haabeth. mer... 05.04.2017 10:24:31

Nasjonal lesepris til Malakoff videregående

Elevene ved Malakoff videregående skole i Moss hadde så lave leseferdigheter at lærerne ble bekymret. Etter et leseprosjekt har lesegleden blant elevene gått opp. Tirsdag ble skolen tildelt den årlige Leseprisen for det flotte arbeidet. mer... 04.04.2017 11:16:56

Enklere å reise kollektivt med felles billettering

- Sømløse reiser og enklere billettering vil gjøre det enklere å reise til, fra og gjennom sentrale områder på Øst- og sørlandet, Østfold inkludert, sier fylkesordfører Ole Haabeth. mer... 04.04.2017 07:23:03

16 partier stiller til Stortingsvalg i Østfold

Da fristen utløp i dag 31. mars var det 16 partier som hadde levert inn forslag til valglister. Nå starter arbeidet med å godkjenne listene til høstens stortingsvalg. mer... 31.03.2017 15:03:15

Vil bedre tilbudet til utsatt gruppe

Østfold får penger til å jobbe videre med opplæringstilbudet til minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. - Viktig satsing, sier leder av opplæringskomiteen, Elin Tvete. mer... 31.03.2017 13:08:15

118 kilometer ny asfalt i Østfold

Statens vegvesen skal asfaltere riks- og fylkesveier i Østfold for 130 millioner kroner i år. 118 kilometer vei får dermed nytt og tryggere dekke.
mer...
30.03.2017 08:54:23

Nå kan din skole søke om RØRE-midler!

Østfoldskolene skal bli best på helse i landet. Nå går startskuddet for RØRE-prosjektet. mer... 28.03.2017 08:12:10

Håper ny ordning styrker kulturen i hele fylket

Den nye tilskuddsordningen for kulturarenaer vil komme hele Østfold til gode, tror leder i næring og kulturkomiteen Andreas Lervik. mer... 27.03.2017 08:20:03

Mange ville spare skatt

Et trettitalls bedrifter deltok på fredagens Skattefunndag som fylkeskommunen arrangerte sammen med Forskningsrådet og Innovasjon Norge.
mer...
24.03.2017 15:10:17

Strålende fornøyd med jobbintervjuet

En rekke unge østfoldinger har onsdag tatt et langt steg nærmere framtidig jobb. En av dem er 18 år gamle Pål S. Berntsen. mer... 22.03.2017 14:38:20

Stortingsseminar om rent vann og økt matproduksjon

Kan vi få både rent vann og økt matproduksjon? Det var spørsmålet på et seminar på Stortinget mandag 21. mars. mer... 22.03.2017 13:21:31

Jernbanedirektoratet vil sprenge grenser

Elisabeth Enger, leder av Jernbanedirektoratet, varsler sterkere satsing på grensekryssende jernbane. Dette er musikk i ørene til Siv H. Jacobsen, leder av både Jernbaneforum Øst og Svinesundskommiteen. mer... 21.03.2017 10:07:10

Vil øke fergetilbudet i Fredrikstad

Styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma går inn for å øke fergetilbudet i Fredrikstad for å få flere til å gå, sykle og reise kollektivt. Formannskapet i Fredrikstad gikk inn for det samme torsdag, mer... 17.03.2017 09:15:49

Det blir sommerferge i år også!

Sommerfergene på Glomma i fjor ble en stor suksess. Nå gjentas den. Det er bare å glede seg til nye elvecruise! mer... 16.03.2017 10:45:12

Unge entreprenører jubler for NM-plass

Denne gjengen fra Hans Nielsen Hauge videregående skole ble belønnet med NM-plass i Ungt Entreprenørskap. Kreativiteten blomstrer i Rakkestadhallen denne uken. mer... 15.03.2017 19:46:19

Østfold perfekt for statlige arbeidsplasser

- Med Østfolds nære beliggenhet til Oslo kan statlige arbeidsplasser på flyttefot unngå kompetanseflukten som gjerne følger med flytting lenger vekk fra hovedstaden. Kort reisevei - mot pendlerkøen - til attraktive byer med ledige arealer og fordelaktige boligpriser er andre fordeler ved å velge Østfold. mer... 14.03.2017 14:49:53

Stort engasjement i viktig forum

Ros i stortingsmelding. Smekkfullt på første møte. Arbeidet med Kompetanseforum Østfold har fått en svært god start. mer... 13.03.2017 14:30:00

Tror flere Østfold-bedrifter kan nyte godt av gunstig skatteordning

Bedrifter som satser på forskning og utvikling kan ha rett til å få skattefradrag. Norsk forskningsråd tror flere Østfold-bedrifter enn i dag kunne ha benyttet muligheten. 24. mars arrangeres det derfor en egen dag på fylkeshuset for å informere om ordningen kalt SkatteFunn. mer... 13.03.2017 09:34:34

Kulturminne i Østfold: Av jorde er du kommet

De færreste av dem som i dag haster over Svinesund på jakt etter billig tobakk er vel klar over at de langs veien i Rygge, Råde, Sarpsborg og Halden har passert det som en gang var store tobakksplantasjer. Østfold var en gang et foregangsfylke innen denne geskjeften. Men nå har hele industrien gått opp i røyk. mer... 10.03.2017 06:21:19

Foreslår nytt skolebygg på Kalnes

Østfold fylkeskommunale skoles avdeling på Nabbetorp foreslås avviklet. Alternativet kan bli et nytt skolebygg i nærheten av Kalnes videregående skole. mer... 09.03.2017 15:43:13

Ønsker fortsatt restriksjoner for vannscootere

Klima- og miljødepartementet har foreslått å få samme reglement for vannscootere som for motorbåter. Det sier fylkespolitikerne i Østfold nei til. mer... 09.03.2017 15:30:25

Østfold-idretten sikter mot toppen

Østfold har en rekke stolte idrettstradisjoner å vise til. Nå siktes det igjen mot toppen, noe som tematiseres på årets idretts- og anleggskonferanse i mai. mer... 08.03.2017 08:32:56

Slik er årets søkertall til læreplasser

Det er over hundre flere søkere til læreplass i år enn i fjor, viser tallene etter at søknadsfristen gikk ut 1.mars. mer... 06.03.2017 15:08:21

Slutt på seljakta 2017

Hele kvoten på steinkobbe er nå skutt og seljakta er over for i år. mer... 06.03.2017 09:56:48

Håper staten fortsatt vil støtte Rygge beredskapssenter

Å etablere et beredskapssenter i Østfold vil styrke nasjonens beredskap, mener fylkesordfører Ole Haabeth. Torsdag fikk statssekretær Thor Sættem i Justis- og beredskapsdepartementet en omvisning på flystasjonen på Rygge. mer... 02.03.2017 16:19:52

Elleve tusen har søkt videregående opplæring

Etter fristens utløp 1. mars har Østfold fylkeskommune mottatt totalt 10.943 søkere til skoleplass i videregående opplæring. Av disse har 9.983 ungdomsrett. mer... 02.03.2017 12:06:37

Håper dobbeltdekkere kan bli en god løsning for pendlerne

Tidligere i år etterlyste Østfold fylkeskommune konkrete tiltak for å bedre pendlernes situasjon på Østfoldbanens Vestre linje. Nå kan dobbeltdekkere bli svaret. mer... 02.03.2017 08:10:40

- En svært tydelig og gledelig avklaring

Fylkesordfører Ole Haabeth er fornøyd med at samferdselsdepartementet nå tydelig slår fast at InterCity-traseen gjennom Østfold skal gå innom byene. mer... 22.02.2017 12:47:02

Flertall for Viken: -Vi forventer flere oppgaver

Fylkesordfører Ole Haabeth er ikke overrasket over at det nå er flertall på Stortinget for å slå sammen mange av landets fylker. Han forventer at de nye regionene får ansvar for langt flere og tyngre oppgaver enn dagens fylker. mer... 22.02.2017 12:26:13

Fraværet går ned i Østfold

Etter innføringen av ny fraværsgrense i de videregående skolene fra skoleåret 16/17, har fraværet i Østfold gått merkbart ned. mer... 21.02.2017 09:44:05

Stor internasjonal pris til nettsted for læring

Nettstedet NDLA, som Østfold fylkeskommune er en del av, har vunnet en gjev internasjonal pris for sitt arbeid. mer... 20.02.2017 10:09:11

Invitasjon til kurs "Tilskuddsordningen til anlegg for fysisk aktivitet"

Skal du søke spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kan det være lurt å lese videre. mer... 20.02.2017 09:28:16

Jobber for å få enda flere statlige arbeidsplasser til Østfold

Fylkesordfører Ole Haabeth er fornøyd med å ha fått på plass 20 statlige arbeidsplasser i Østfold. Nå fortsetter jobben for å få enda flere. mer... 17.02.2017 14:36:43

Fylkestinget oppsummert: Fravik av vegnormal, budsjettendring, Rygge og kulturhus-støtte

Årets første møte i fylkestinget fant sted torsdag 16.februar.
mer...
16.02.2017 14:45:58

Her er årets lærling/ lærekandidat

Stort smil, litt latter og visshet om at hun hadde overbevist alle. Torsdag fikk Eh Wah Doh Thain overrakt bevisene på at hun var kåret som "Årets lærling/ lærekandidat" 2016. mer... 16.02.2017 12:03:57

Nye Mysen tannklinikk offisielt åpnet

I dag fikk Østfold en splitter ny tannklinikk. mer... 15.02.2017 10:13:01

Tror bedre korrespondanse mellom buss og tog vil gi flere pendlere

Flere og flere mossinger benytter seg av felles pendlerkort for buss og tog. Bedre korrespondanse er årsaken, tror NSB. Leder av samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune Olav Moe vil nå jobbe for å styrke korrespondansen i resten av Østfold også. mer... 14.02.2017 08:49:32

Østfold-elever kjemper om NM-plass i yrkesfag

Elever fra Østfolds videregående skoler skal være med i NM i yrkesfag i april. Hvem som får delta der avgjøres de kommende ukene. mer... 13.02.2017 09:14:43

Regnskap 2016: Fylkeskommunen i pluss

Østfold fylkeskommune kan vise til et netto resultat på 94 millioner i pluss for 2016. Det viser regnskapet som nå foreligger. mer... 09.02.2017 13:13:10

Vellykket pengedag

Det var stinn brakke på «Den Store Pengedagen». 120 personer møtte opp for å få gode råd og penger til utviklingsplaner for sine bedrifter.
mer...
09.02.2017 11:39:48

Ønsker fiskeriutdanning i Østfold

Det skal arbeides videre med å få på plass et utdanningstilbud ved Kalnes videregående skole innenfor fiskeri og havbruksområdet. Mulig oppstart blir høsten 2018. mer... 08.02.2017 12:14:08

Millionstøtte til frivillig kultur- og idrett

Det er mange som har spennende planer på gang i 2017. Se hvilke frivillige organisasjoner innen kultur- og idrett som tildeles støtte for planene sine. mer... 08.02.2017 09:18:43

1.8 millioner til folkehelse

Helsefremmende skoler og barnehager, kulturell velkomstpakke, sunt kosthold i skolen og folkebibliotek for folkehelse. Det er bare noen av de mange flotte folkehelsetiltakene som fikk penger av opplæringskomiteen tirsdag 7. februar. mer... 07.02.2017 16:00:12

- Flott turistreklame

Ni områder i Østfold er nå definert som landskapsområder av "særlig nasjonal interesse". - Gledelig for oss, dette slår nok en gang fast at Østfold har unike områder som flere burde oppleve, sier fylkesordfører Ole Haabeth. mer... 07.02.2017 14:26:56

Ønsker flere parsellhager

Østfold fylkeskommune ønsker å videreføre satsingen på parsellhager. Nå lyses det ut 200.000 kroner som kommunene kan søke på. mer... 07.02.2017 13:44:04

Nær 70 prosent tar aldri bussen

Mellom 60 og70 prosent av innbyggerne i Nedre Glomma og Mosseregionen tar sjelden eller aldri bussen. Det viser tall Urbanet analyse har funnet fram for Østfold fylkeskommune i forbindelse med gjennomgang av kollektivtilbudet i fylket. mer... 07.02.2017 13:09:24

Kulturindeksen: Ønsker et kollektivt kulturløft i Østfold

Konsertsatsingen i Halden roses, og Den kulturelle skolesekken er et tilbud som fungerer godt. Men for øvrig kommer Østfold dårlig ut på Telemarksforskings kulturindeks. mer... 06.02.2017 12:39:12

Fordeler millioner til gründere i startfasen

Fylkeskommunen har fordelt totalt 2 millioner kroner for å styrke et gründerfellesskap over hele Østfold. mer... 06.02.2017 07:01:13

- Gassbilene er helt suverene

De ser kanskje ut som helt vanlige varebiler, men skinnet bedrar. De nye servicebilene til Teknisk drift hos Østfold fylkeskommune er nemlig tro mot fylkeskommunens klimapolitikk og går på det klimanøytrale drivstoffet biogass. Akkurat det samme som de mange røde bussene i fylket. mer... 02.02.2017 13:52:03

Hun er årets lærling/lærekandidat

Eh Wah Doh Thain er årets lærekandidat i Østfold. - Jeg ble veldig overrasket og veldig glad, sier 21-åringen. mer... 02.02.2017 11:16:34

Tror Næringsriket Østfold kan utgjøre en forskjell

Arbeidet med Næringsriket Østfold er godt i gang, konstaterer fylkevaraordfører Siv Henriette Jacobsen. Samtidig har hun en oppfordring til fylkets bedrifter. mer... 01.02.2017 14:07:52

Jobber for å bedre pendlernes situasjon

Hvordan bedre situasjonen for de reisende på Østfoldbanens Vestre linje? mer... 26.01.2017 13:54:00

-Østfold kan bli best

Fylkesdirektør Solveig Olsen Fjærvik har en klar motivasjon for å gå på jobben hver dag. Det er at Østfoldskolen skal bli landets beste på videregående opplæring. -Jeg har tro på at Østfold kan bli best, sa hun på fylkeskommunens samling for skoleledere. mer... 25.01.2017 21:58:03

Kultur og idrett: Hvordan står det til i Østfold?

Hva er statusen for kultur- og idrettslivet i Østfold fylke og kommunene sammenlignet med andre fylker, kommuner og landet for øvrig? mer... 25.01.2017 10:22:59

Nå er det tid for å søke kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

I 2010 etablerte kulturdepartementet en ny ordning for momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. mer... 25.01.2017 08:09:25

På tide å søke skole- eller læreplass

Skal du starte på videregående skole til høsten, eller kanskje søke læreplass? Da er 1. februar og 1. mars viktige datoer å huske. mer... 25.01.2017 07:33:36

Fagkompetanse er et viktig satsningsområde

- Fagskolene får en svært viktig plass i framtidens arbeidsmarked, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen under sitt besøk på Fagskolen i Østfold onsdag 18. januar. mer... 23.01.2017 12:41:37

Mye nytt fra Karrieresenter Østfold

Karrieresenter Østfold er i vinden for tiden, med nye nettsider, nye kurs, nye prosjekter. Se hva som tilbys denne våren! mer... 19.01.2017 13:45:34

Nedre Glomma: Gledelig nedgang i personbiltrafikken fra 2015 til 2016

-At vi nå kan påvise en nedgang i personbiltrafikken i Nedre Glomma siste år, er gledelig. Det viser at vi er på rett vei for å nå målene som ligger til grunn for store, statlige investeringer i vår region.
mer...
19.01.2017 11:44:07

Østfoldkonferansen: - Framtiden er kompakt

Byplanlegger Terje Pettersen mener Intercity-utbyggingen gir store byutviklingsmuligheter og at den er et incitament til å skape et mer framtidsrettet Østfold. Og den framtiden er kompakt. mer... 18.01.2017 11:45:14

Magnus er årets Østfoldtalent

Den 20 år gamle bluesgitaristen Magnus Berg fra Skiptvet fikk onsdag utmerkelsen Østfoldtalentet. mer... 18.01.2017 09:45:11

Østfoldkonferansen: Stor tro på et grønt og offensivt Østfold

At Østfold står godt rustet til å omstille seg til det grønne skiftet, viser deltagernes inntrykk etter Østfoldkonferansens første dag. mer... 17.01.2017 14:38:21

Bli med å redde kysttorsken

Onsdag 11. januar kl. 18.00 er det åpent møte på Hvaler om kysttorsk-prosjektet og hummerbestanden. På møtet vil det informeres om prosjektet, samtidig som man ønsker innspill til videre arbeid. mer... 09.01.2017 14:40:32

Stor interesse for Østfoldkonferansen

Nærmere 200 har meldt seg på Østfoldkonferansen 17. og 18. januar. - Oppslutningen er veldig bra, og fremdeles er det mulighet til å melde seg på, sier konferansestyrets leder Siv Henriette Jacobsen fornøyd.
mer...
05.01.2017 15:06:27

Stortingsseminar om riksvei 19

Tirsdag 10. januar trommes det sammen til et tre timers seminar på Stortinget med riksvei 19 som tema. Hensikten er å synliggjøre behovet for at prosjektet legges inn i første del av Nasjonal transportplan 2018-2029 og å synliggjøre konsekvensene av en eventuell forsinkelse.
mer...
05.01.2017 08:40:02

Vi må stå samlet om InterCity-utbygging

- Østfold står nå overfor de største investeringene i samferdsel noensinne. Staten ønsker å bruke titalls milliarder kroner på å bygge en jernbane for fremtiden. Vi tror den planlagte InterCity-utbyggingen vil gi Østfold et løft og en vekst vi knapt har sett tidligere. Det sier seks ordførere og fylkesordføreren i en felles uttalelse. mer... 03.01.2017 11:57:56

Ny HMS leverandør

Fra 16. desember 2016 har Østfold fylkeskommune ny leverandør av bedriftshelsetjenester. mer... 01.01.2017 09:17:47

Stortrives på ny klinikk

I høst ble det åpnet en splitter ny tannklinikk i Mysen. mer... 27.12.2016 08:30:53

Et snorklipp for sykkel og gange

- Historisk, sa fylkesordfører Ole Haabeth da han åpnet den nye gang- og sykkelstien på strekningen Buskogen-Alshus på Kråkerøy torsdag. Prosjektet er det første i sitt slag i Bypakke Nedre Glomma i Fredrikstad. mer... 22.12.2016 14:50:26

- Givende og fruktbart, men krevende

- Det er nyttig og givende å se at den opptrappede innsatsen på området gir frukter. Samtidig erfarer vi at det er enormt krevende å gjøre dette skikkelig. Skal Østfold få gjennomslag nasjonalt, er påvirkningsarbeid definitivt ikke noe som kan gjøres med venstrehånda. mer... 20.12.2016 08:10:43

Jubler for milliontilskudd til bedre skolehelse

Sparebankstiftelsen tildeler Østfold fylkeskommune 26,5 millioner kroner til et treårig prosjekt som skal gi bedre helse i skolene. - Dette er en fantastisk førjulsgave som gir østfoldskolene en unik mulighet. Nå har de nå fått en solid pott å søke på, sier leder for Østfoldhelsa Inger Christin Torp. mer... 19.12.2016 11:24:33

Regnestykket som skal gi mer gang- og sykkelbruk

Svaret er 2 minus 1. Og Østfold er Norges første fylke som kan komme til å teste konseptet. mer... 19.12.2016 08:00:14

Kun jakt på hanner av ærfugl i Østfold

Ingen jakt på havelle, videre jakt på svartand og kun jakt på hanner av ærfugl. Det er noen av endringene for Østfold i ny forskrift om jakt- og fangsttider. Endringene gjelder fra 1. april 2017. mer... 16.12.2016 12:11:22

Utdeling av fag-, kompetanse- og svennebrev

Er du lærling eller lærekandidater og har bestått prøven din? Da inviteres du til utdeling av fag-, svenne- og kompetansebrev. Nå er det Fredrikstad, Sarpsborg og Moss sin tur. mer... 13.12.2016 07:26:14

Feiring av jubilanter

Det var stor stas på fylkeshuset, da fylkeskommunen feiret ansatte som har jobbet i Østfold fylkeskommune i 25 og 40 år. mer... 12.12.2016 08:04:33

HMS-prisen til TIP-avdelingen på Glemmen vgs

- Dette har vært et lagarbeid, sa assisterende rektor Gunhild Rosnes, da hun og fagleder Cathrine Monsen fikk overrakt fylkeskommunens HMS pris av fylkesordfører Ole Haabeth. mer... 08.12.2016 13:29:12

Sier nei til Viken

Østfold ønsker ikke å være en del av en storregion med Akershus og Buskerud. mer... 07.12.2016 15:23:46

Storfornøyd med grønt og spennende program

Nå er hele programmet til Østfoldkonferansen klart. mer... 06.12.2016 09:21:58

Østfold satser på bioolje

På Kalnes videregående skole fyrer man ikke lenger med fossil olje. Nå kommer varmen fra mer miljøvennlige raposoljer, forteller eiendomssjef Bengt Herlitz. mer... 29.11.2016 18:09:28

- Vi skal framsnakke yrkesfagene

Hvem skal bygge landet i framtiden? Ved Greåker videregående skole ble bredden i yrkesfagene vist fram mandag. Ap-leder Jonas Gahr Støre fullroser tiltaket. mer... 28.11.2016 10:28:20

Halleluja-stemning under veiåpning

Da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen klippet snoren på E18 ved Knapstad fredag ettermiddag, markerte han også at vi nå er ett skritt nærmere fullverdig motorvei mellom Oslo og Riksgrensen. - En gledens dag, sa Østfolds fylkesordfører Ole Haabeth - til tonene av Leonard Coens "Hallelujah". mer... 25.11.2016 19:34:28

Østfoldkonferansen får besøk av innovativ leder

Inger Solberg fra Innovasjon Norge gjester Østfoldkonferansen 17.-18.januar. mer... 25.11.2016 13:21:23

Søk midler til EU- og interregprosjekt

Du kan søke om støtte til prosjektutvikling og medfinansiering av prosjekt innen EU- og interregprogrammene. Søknadsfristene i 2017 er 4. januar og 1. september. mer... 25.11.2016 11:30:57

Uenige om en framtid i Viken

Politikerne er uenige om både regionen Viken er god idé, og om fylkeskommunen har livets rett. mer... 24.11.2016 09:33:29

Gir Sarpsborg scene 10 millioner kroner

Fylkeskommunen vil gi 10 millioner kroner til Sarpsborg Scene som regionalt kulturhus. mer... 23.11.2016 10:27:29

Østfold skal få mye oppmerksomhet i årene som kommer

Orientering, seiling og utendørs ishockey skal gi Østfold mye oppmerksomhet de neste årene. mer... 23.11.2016 09:16:08

Bekymring fra Østfoldsamfunnet

Les Østfold--ordførernes bekymringsmelding til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om jernbaneutbyggingen. mer... 23.11.2016 08:39:54

Flybåten får konsesjon i ti år til

Det blir flybåt mellom Østfold og Vestfold også i årene som kommer. mer... 22.11.2016 12:24:49

Slik brukes midler til fylkesvei-prosjekter i 2017

Se hvordan fylkeskommunen skal fordele nesten 140 millioner kroner på investeringer på fylkesveiprosjekter i 2017. mer... 22.11.2016 10:11:19

Loveleen Rihel Brenna til Østfoldkonferansen

Hun har fått pris for å være Norges tøffeste kvinne. Nå er Loveleen Rihel Brenna klar for Østfoldkonferansen. mer... 21.11.2016 09:42:12

Byforsker Erling Dokk Holm til Østfoldkonferansen

Hvordan bygger vi våre byer i framtiden? mer... 18.11.2016 11:06:33

Full seier for Østfold-samarbeid og Rygge

Dagens stortingsbehandling av langtidsplanen for forsvaret betyr full seier for Rygge. - Dette er et godt eksempel på hva vi kan få til når vi jobber godt sammen i Østfold. Men det viser også at det kreves langsiktighet, mye ressurser og god påvirkningskondisjon å få gjennomslag, sier fylkesvaraordfører Siv Henriette Jacobsen i en kommentar. mer... 15.11.2016 19:15:05

Månedens kulturminne: Historien om 181538461 firetommers spiker

Historien om jernbanekanonene som havnet i Østfold under krigen er historien om "Tjukke-Berthas" noe lettere fettere som reiste Europa rundt med dunder og brak for å ende opp som spiker i Mysen etter noen ulykksalige prøveskytinger i Fredrikstad og Rakkestad. mer... 15.11.2016 07:13:38

Digitalisering og produksjonsbedrifter

Hva kan digitalisering og Industri 4.0 gjøre for din produksjonsbedrift? I samarbeid med SINTEF inviterer vi bedriftene til workshop 23. november. mer... 14.11.2016 14:09:26

Vi bytter bank

Østfold fylkeskommune har valg Danske Bank som ny bankforbindelse. Byttet skjer fra 15. november 2016, og betyr blant annet at fylkeskommunen får nye bankkontonummer. mer... 14.11.2016 12:10:31

Krever Intercity-avklaring fra ministeren

Fylkesordfører Ole Haabeth, Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård og Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen Evje har skrevet brev til samferdselsminister Ketil Solvik Olsen der de ber om en avklaring på om det er ministeren eller Jernbaneverket som har rett i sine påstander om planleggingsmidlene til Intercity-utbyggingen i Østfold. mer... 14.11.2016 08:10:35

Sammen på skolebenken

- Helt suverent. Det er Cathrine Monsens og Rune Larsens kommentar til den årlige felles utviklingsdagen for ansatte i videregående skole. Sammen med kollegaer fra hele fylket gledet de to lærerne fra Glemmen vg skole seg stort til en dag med faglig påfyll. mer... 11.11.2016 13:40:12

- En seier for Rygge

- Vi er svært fornøyd med at Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) fortsatt skal være på Rygge. Vi er også glad for at spesialstyrkene skal sikres tilstrekkelig helikopterstyrke. Det betyr at forsvarssjefen og Regjeringens forslag opprettholdes når det gjelder helikopterberedskap på Rygge. Dette sier fylkesvaraordfører Siv Henriette Jacobsen om Utenriks- og forsvarskomiteens innstilling til Langtidsplan for forsvarssektoren, som omsider ble offentliggjort i ettermiddag. mer... 08.11.2016 17:00:10

Vil ha Olympia-senter på Kråkerøy

Regionalt Oplympiatopp-senter på Kråkerøy, i tilknytning til ny Frederik II, Høgskolen i Østfold og Fredrikstad stadion vil sikre idretts-Østfold, viser rapport. Men først må pengene på plass. mer... 08.11.2016 14:46:16

Nå jobber vi for hverandre i Østfold!

Her skriver mange sentrale aktører i fylket under på det som er en historisk samarbeidsavtale. Nå forplikter partnerne i Næringsriket Østfold seg til for å jobbe sammen for Østfold og for hverandre. mer... 08.11.2016 10:07:46

- Det nytter å si fra

Framtidige lærekandidater innen fiskerifaget får trolig samme rettigheter som lærlinger, takket være administrativ og politisk jobbing i Østfold. mer... 07.11.2016 14:22:51

Viktig samarbeid skal sørge for at flere elever blir på skolen

Hvordan få flest mulig elever til å fullføre et 13-årig skoleløp? mer... 07.11.2016 13:00:00

Nå skal politikerne si sitt om Viken

Et utvidet fylkesutvalg fikk fredag informasjon om avtalen som danner grunnlaget for regionen Viken. mer... 04.11.2016 09:02:43

Historisk avtale - enige om plattform for Viken

Østfold, Akershus og Buskerud har kommet fram til en fellesplattform som skal danne regionen Viken. mer... 03.11.2016 16:50:26

Østfoldprisen: Spiller på fellesskapet

Med "Spydeberg Rock" har tre unge menn etablert en festival tuftet på reinspikka glede, overskudd og frivillighet. mer... 03.11.2016 07:04:04

Østfoldprisen: "Nobel"-regissøren brenner for kulturlivet i Moss

Du kan ta Per-Olav Sørensen ut av Moss, men aldri Moss ut av Per-Olav Sørensen. mer... 02.11.2016 09:14:47

Østfoldprisen: Sangen om Merete Meyer

Hun har bosatt seg i hovedstaden, og sunget opera på store scener nasjonalt og internasjonalt. Men Merete Meyer vender alltid tilbake til sitt kjære Østfold. mer... 01.11.2016 09:57:16

Østfoldprisen: Takknemlige Brede

Han har fått østfoldinger til å le i snart tre tiår. Men har også snakket høyt om det som er tungt i livet. Nå kan Brede Bøe også vinne Østfoldprisen 2016. mer... 30.10.2016 09:09:45

Østfoldprisen: Sten Johnnys lyse idé

Du får en renere kyst, og muligheten til å vinne tusenvis av kroner. Sten Johnny Helbergs idé er en vinn-vinn-situasjon for hele Østfold. Derfor er han også en av finalekandidatene som kan vinne Østfoldprisen i 2016. mer... 29.10.2016 12:19:47

Dette er viktig for ungdommen dersom Viken realiseres

Gratis PC i videregående skoler, et godt helsetilbud og fortsatt medvirking i saker som angår dem. Østfolds ungdommer har klare ønsker for et framtidig liv i storregionen Viken. mer... 26.10.2016 14:50:38

- Vær en synlig syklist

På en grå og hustrig oktobermorgen fikk drøye 40 syklister en vennlig påminnelse om å utstyre syklene sine med lykter. mer... 25.10.2016 14:50:15

Her er finalekandidatene til Østfoldprisen 2016

Juryen for Østfoldprisen har kommet frem til et finaleheat på sju kandidater, som publikum nå kan være med på å stemme frem. - Gå inn på fylkeskommunens hjemmeside og stem på din favoritt! lyder oppfordringen fra juryleder Siv Jacobsen. mer... 25.10.2016 07:00:05

Enige om fellesnemd for å jobbe videre med Viken

Forhandlingsutvalgene fra Akershus, Buskerud og Østfold er enige om å nedsette en fellesnemd. Den skal arbeide videre med sammenslåing hvis fylkestingene før nyttår blir enige om at regionen Viken skal se dagens lys. mer... 19.10.2016 08:54:38

Fagopplæringskonferanse

Hvordan finne nye samarbeidsformer og veier fram mot et felles mål om flere læreplasser og et oppdatert og tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv? Meld deg på fagopplæringskonferansen 23. november. Gratis deltakelse! mer... 17.10.2016 12:55:40

Vil selge Risum for 20 millioner

En enstemmig opplæringskomite anbefalte i dag å selge skolebygningene på Risum for 20 millioner kroner til Halden kommune. Endelig vedtak gjøres i fylkestinget neste uke. mer... 17.10.2016 11:31:04

Setter rektorene på skolebenken

Bli en bedre leder, jobbe etter de samme prinsippene og få en mer likeverdig Østfold-skole. Det er hva rektorene Lasse Thorvaldsen (Kirkeparken vg skole) og Vigdis Gjerberg (Askim vg skole) ønsker å få ut av fylkeskommunens nye lederopplæring. mer... 14.10.2016 10:50:31

En enklere hverdag - for alle

Hadde det ikke vært lettere i en travel hverdag om omgivelsene var bedre tilrettelagt for alle? Sjekk filmen om hvordan Caroline kommer seg inn smale dører, passerer umerkede glassdører og bruker sjekkeapper. mer... 10.10.2016 10:38:51

Budsjettkommentar: - En svekkelse av utviklingsmulighetene

- Oppsiktsvekkende, sterkt beklagelig og et skudd for baugen for viktig skandinavisk samarbeid. Man kan jo lure på hva regjeringen vil med Europa-politikken, sier fylkesordfører Ole Haabeth om regjeringens foreslåtte kutt i programmene til skandinavisk, nordisk og europeisk samarbeid.

mer...
06.10.2016 13:36:35

Forhandler om ny region

Forhandlingsutvalget med politikere fra de tre fylkene Østfold, Akershus og Buskerud møttes på Gardermoen fredag og lørdag for å snekre videre på mulig samarbeid. mer... 03.10.2016 12:50:19

Et trygt Oslo gir et trygt Norge

Det var midt på natten. Meldingene tikket inn: Fremmede krigsskip var på vei! Det var tåke og ingen hadde noen oversikt over hva som var i ferd med å skje. Det var da oberst Birger Eriksen alene tok avgjørelsen som trolig reddet den norske kongefamilien. mer... 01.10.2016 07:59:49

-En øyeåpner for svenskene!

Fylkesvaraordfører Siv H. Jacobsen tror noe kan være på gang. Denne uken var hun i Stockholm og møtte svenske riksdagspolitikere for å få fart på planene om dobbeltspor fra Oslo til Göteborg. mer... 30.09.2016 11:59:10

Møte om regionalplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Er du interessert i fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv? I Østfold har vi en egen regional plan for dette, som nå skal oppdateres. Vi vil gjerne høre dine innspill til planprogrammet og inviterer til møte 25. oktober. mer... 27.09.2016 10:04:05

Marker tannklinikk stenges

1. oktober stenger Marker tannklinikk og pasientene overføres til Mysen tannklinikk. mer... 26.09.2016 09:08:53

Næringsriket Østfold i gang: Skal skape nye arbeidsplasser i hele Østfold

Jakten på statlige arbeidsplasser, smarte samfunn og en kraftfull omdømmekampanje for å løfte frem Østfold, byene, industriene og mulighetene i fylket vårt. Det er de tre fyrtårnsprosjektene partnerne i Næringsriket Østfold vil starte med når de nå skal forsøke å skape tusenvis av nye arbeidsplasser i Østfold mer... 09.09.2016 12:47:31

- Tid for større regioner

Leder i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite, Helge Andre Njaastad, mener tiden er moden - for ikke å si overmoden - for en regionreform. mer... 08.09.2016 11:41:00

Fire fylkesting samles på Holmsbu

Torsdag 8. - fredag 9. september er det felles fylkestingssamling for Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold i Hurum. Tema er mulig regiondannelse. mer... 07.09.2016 13:52:46

Månedens kulturminne: Dekket av historien, full av historie

Har du tenkt på at lysningen du slår deg ned ved under søndagsturen kan ha vært en møteplass for folk for ti tusen år siden? Sandholmen i Askim er en slik. mer... 07.09.2016 12:53:40

Positivt med nye muligheter for flyplassen

- Det er svært positivt at det nå har kommet interessenter som ser muligheter for fortsatt flyplassdrift på Moss lufthavn Rygge, sier fylkesordfører Ole Haabeth. - Flyplassen er viktig både som arbeidsplass og flyplass for østfoldingen, understreker han. mer... 25.08.2016 10:07:15

Flere nye rektorer

På seks av skolene våre var det nye rektorer som tok i mot elevene på første skoledag. Vi ønsker dem velkommen! mer... 19.08.2016 07:30:31

3000 nye elever på videregående

I dag begynte 10 500 elever på våre videregående skoler etter sommerferien. Av dem var 3000 førsteklassinger. mer... 18.08.2016 15:27:26

Sjåfør Wille Hansen storfornøyd med biogassbussene

- Alt er mye bedre. Både støynivå, varme på vinteren, komfort for sjåfør og passasjer, og driftsikkerhet. Vi har ikke hatt noen problemer i det hele tatt når det gjelder biogassen, sier bussjåfør Wille Hansen. mer... 04.08.2016 07:20:00

Doblet salget av bussbilletter

Siste uken i juli kunne du kjøpe bussbilletter via mobiltelefonen for kun kr 10. Det var tydeligvis populært og salget doblet seg. mer... 02.08.2016 11:55:36

Tripper, tradisjon og Glommaferd

Når fergetradisjonen på Glomma nå så smått tas opp igjen etter over 75 år, er det mye lokalhistorie som kommer opp til overflaten. Les historiker Trond Svandals fortelling! mer... 06.07.2016 06:45:14

Når sola skinner på fylkeshuset...

Med solstråler i fylkesvåpenet* skulle det bare mangle om ikke Østfold fylkeskommune visste å nyttiggjøre seg dem. Nå monteres solcellepaneler på fylkeshuset. mer... 05.07.2016 13:22:45

Skolekvalitet i de videregående skolene i Østfold

NIFU har på oppdrag fra Østfold fylkeskommune foretatt en analyse av tallene for de videregående skolene i Østfold. Denne analysen foreligger nå i et arbeidsnotat. mer... 04.07.2016 14:17:20

Bygger ny, stor sykkelpark for barn

Gravemaskinene er på vei. Om få måneder står en helt ny utendørs aktivitetspark klar utenfor Inspiria med lyskryss, rundkjøringer, veikryss, trafikkskilt og med sykler i alle størrelser og fasonger. mer... 01.07.2016 09:31:19

Har du satt opp reklameskiltet riktig?

Har du ikke satt opp skiltet til virksomheten din riktig risikerer du at det blir fjernet. Sjekk hva som er lov her! mer... 30.06.2016 15:17:02

Starte ny bedrift? Disse kan hjelpe deg!

Etablererservice Østfold gir kurs og rådgiving til alle som starter egen virksomhet i Østfold. Fra 1. juli tar Det Kongelige Selskap for Norges Vel over som ny leverandør av tjenesten. mer... 30.06.2016 09:08:26

Slevik batteri glapp: - Staten bør ha mekanismer for oppkjøp

Den 57 mål store strandeiendommen "Slevik batteri" blir ikke offentlig fritidseiendom. Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune tapte i budkampen om en av Norges flotteste strandeiendommer.
mer...
29.06.2016 12:25:19

9,3 millioner til transporttjenesten

Samferdselsdepartementet bevilger 9,3 millioner til utvidelse av transporttjenesten til Østfold fylkeskommune
mer...
29.06.2016 12:16:15

Klart for sommerferge mellom Fredrikstad og Sarpsborg

Lørdag 9. juli er det klart for første sommerferge mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Her får du vite hvordan rutetabellen ser ut og hvordan du kjøper billetter. mer... 28.06.2016 12:52:58

Hvor får jeg vitnemål eller fag/svennebrev?

Elever og privatister får vitnemål og kompetansebevis fra skolen sin. Lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater får sin dokumentasjon fra Østfold fylkeskommune. mer... 26.06.2016 14:47:04

Ferjekaier på Hvaler klare til beredskapsbruk

De gamle ferjeleiene ved Korshavn og Skipstadsand på Hvaler er nå oppgradert. De skal tas i bruk hvis Hvalertunnelen må stenges over et lengre tidsrom. mer... 24.06.2016 15:03:10

Vil ha kontroll på svina

Villsvin er blitt en del av Østfolds dyrerike. Det kan by på problemer! mer... 23.06.2016 10:00:43

Over 52 millioner til aktivitet- og idrettsglede

Ballbaner, rulleskianlegg, orienteringskart, hinderløype og petanquebane. Mange flotte små og store anlegg får nyte godt av årets spillemidler, som fylkestinget fordelte i dag. mer... 22.06.2016 15:50:00

- Tvingende nødvendig å prioritere

- Hvis alt er viktig, blir ingenting viktig. Vi er helt avhengig av å prioritere stramt og være mest mulig enige hvis vi skal få gjennomslag for Østfolds samferdselsbehov, sa fylkesvaraordfører Siv Henriette Jacobsen og la fram en omforent 9-punktsliste under fylkestingets behandling av Nasjonal transportplan 2018-29 (NTP) i formiddag. mer... 22.06.2016 13:50:25

- Storregion kan styrke lokaldemokratiet

Østfold fylkeskommune går videre i samtalene med Akershus og Buskerud om å danne én felles storregion, der kanskje også Vestfold blir med. mer... 22.06.2016 13:41:23

Svinesundsbrua 70 år

Vi gratulerer den gamle Svinesundsbrua med 70-års jubileum. Sjekk video fra feiringen og historiske bilder fra byggeperioden. mer... 16.06.2016 08:39:22
Langtidsplan for forsvaret kommer fredag:

Forventer militær kraftsamling på Rygge

- Forsvarssjefen er bekymret for landets forsvarsevne og finansieringen av den. En styrking av Rygge flystasjon til en militær kraftsamling er svaret - både militært og økonomisk, låter det unisont fra fylkesvaraordfører Siv Henriette Jacobsen, Rygge-ordfører Inger-Lise Skartlien og Råde-ordfører René Rafshol før fredagens fremlegg av forslag til langtidsplanen for forsvaret. mer... 15.06.2016 12:58:30

MatfagNett Østfold - et godt eksempel på skole-bedrift nettverk

Nå jobber fylkeskommune og skolene tett sammen med matbransjen for å gjøre fagutdanningen mer arbeidslivsrelevant.
mer...
13.06.2016 11:24:47

Månedens kulturminne: Hva nå, Lille Rygge?

17. juni 2016 er en dag som kan få betydning for hvordan det går med både den sivile og den militære virksomheten på Rygge. Da kan det være greit å spole tilbake til hvordan flyplasshistorien begynte. mer... 13.06.2016 09:42:29

Lite pengeflytting - sparer debatten

Tradisjonen tro droppet partiene diskusjonene da de ulike forslagene til økonomiplan 2017-20 ble lagt fram i fylkesutvalget i dag. Debatten sparer de til fylkestinget 23. juni. mer... 09.06.2016 13:55:27

Ringte 700 søkere til læreplass

Over 700 ungdommer som søker læreplass ble ringt opp tirsdag kveld. Ringerunden viste blant annet at omtrent 60 flere har fått læreplass enn på samme tid i fjor. mer... 09.06.2016 07:49:53

Slik kan fremtidens Østfold-skoler bli

Del tre av skolebruksplanen for Østfold fylkeskommune ble behandlet i Opplæringskomiteen i dag. Her ser du de viktigste endringene i skolestrukturen. mer... 07.06.2016 14:13:58

Kan velge om de vil ta eksamen på nytt

Forrige uke kom beskjeden om at eksamen i treningslære måtte annulleres da innhold i eksamensoppgaven var kjent før eksamen. Etter ny vurdering kan elevene ved Askim, Fredrik II, Kirkeparken og St. Olav nå velge om de ønsker å ta eksamen på nytt eller ei. Ved Halden går eksamenssensuren som normalt. mer... 06.06.2016 15:03:51

Bommene fjernes i 2020/2021

Østfold bompengeselskap AS bekrefter nå at bompenger på E6 og E18 opphører senest rundt årsskiftet 2020/2021. - Jeg er svært tilfreds med at innkrevingen av bompenger kan avvikles tidligere enn opprinnelig forutsatt, sier styreleder og fylkesordfører Ole Haabeth. mer... 02.06.2016 12:55:18

Syklet til jobben - vant sykkel!

- Dette var veldig overraskende og hyggelig, sier Janne Ruud Østby, assisterende rektor ved Mysen vgs, etter å ha stukket av med førstepremien i årets sykle til jobben-aksjonen. mer... 02.06.2016 10:30:16

Skinner sola mest i Østfold?

Vi har alltid vært glad i å kalle oss solfylket. Men stemmer det at vi har flest soldager? Vi har spurt klimavakten hos Meteorologisk institutt. mer... 01.06.2016 10:05:03

Månedens kulturminne: På sporet av den tapte tid

Mens dobbeltsporet nærmer seg Rygge-jordene, avdekkes stadig mer av områdets historie. mer... 01.05.2016 07:21:18

Utadæsjælåpplevelse i Sarpsborg

Da artisten Ravi gikk av scenen lørdag kveld kunne arrangørene fra Østfold kulturutvikling fornøyd konstatere at Ufestival 2016 ble en stor suksess. Kulturfesten samlet 5000 besøkende over fem dager i solfylte Sarpsborg. mer... 29.04.2016 08:31:24

Status for videregående opplæring

Tilstandsrapporten for 2014/15 viser at fylkeskommunens videregående opplæring over tid er bedre på viktige områder, men peker samtidig på utfordringer og forbedringsbehov.
mer...
21.04.2016 15:58:13

Videre arbeid med Regionreformen

- Prosessen mellom de tre fylkene Østfold, Akershus og Buskerud går videre. Den største utfordringen er at vi har kort tid på en relativt stor beslutningsprosess. Målet er å ta en beslutning før utgangen av året, sa fylkesordføreren i fylkestinget. mer... 21.04.2016 15:24:57

Videre arbeid med Regionreformen

- Prosessen mellom de tre fylkene Østfold, Akershus og Buskerud går videre. Den største utfordringen er at vi har kort tid på en relativt stor beslutningsprosess. Målet er å ta en beslutning før utgangen av året, sa fylkesordføreren i fylkestinget torsdag 21. april. mer... 21.04.2016 15:24:57

Handlingsprogram vedtatt

Høringsrunden viser en bred tilslutning til "Næringsriket Østfold". Partnerskapet skal jobbe for at Østfold skal bli et mer attraktivt fylke å starte og å drive næring i. mer... 21.04.2016 14:02:56

Anne Skau innstilt som ny fylkesrådmann

Administrasjonsutvalget har i dag innstilt ovenfor fylkesutvalget at Anne Skau ansattes som ny fylkesrådmann i Østfold fylkeskommune. Endelig ansettelse skjer i fylkestinget 21. april. mer... 13.04.2016 12:22:02

VM i orientering til Østfold

I 2019 vil verdens beste orienteringsløpere komme til Østfold for å kjempe om VM-titler. Hovedsetet blir i Sarpsborg, men flere av distriktets klubber vil være involvert. mer... 04.04.2016 16:55:22

Månedens kulturminne: Atter en konge

I 2020 - 200 år etter at bygningen sto ferdig - skal Kongegården i Halden gjenoppstå i fordums prakt. Mye gjenstår før vi er der. mer... 04.04.2016 13:07:34

Kevin søkte læreplass

- Jeg kastet meg ut i det, og det gikk fint, sa Kevin Pettersen. Han var fornøyd med sitt første intervju på "Østfolds største jobbintervju". Sammen med 1100 medelever "Speed-datet" han bedrifter i jakten på læreplass. mer... 16.03.2016 16:43:32

Bygg og eiendom på nett

Lurer du på noe fylkeskommunens eiendommer, hva som bygges, eller hva vi planlegger å bygge? Da bør du sjekke ut våre nye internettsider om bygg og eiendom mer... 14.03.2016 12:29:46

Alt som hives i havet, skylles i land et sted

Ny utstilling på fylkeshuset i Sarpsborg belyser problemet med marin forsøpling. mer... 11.03.2016 10:57:04

Elleve tusen har søkt videregående opplæring

Etter fristens utløp 1. mars har Østfold fylkeskommune mottatt totalt 11.060 søkere til skoleplass i videregående opplæring. Av disse har 10.481 ungdomsrett.

mer...
02.03.2016 13:40:55

Fredrikstadbrua pusses opp

1. mars starter et større vedlikeholdsarbeid på Fredrikstadbrua. Det fører til innsnevringer i kjørefeltene og stengte fortau. - Beregn ekstra reisetid, oppfordrer Statens vegvesen mer... 29.02.2016 12:08:53

Fra papirpost til digitalpost

I likhet med mange andre offentlige virksomheter vil Østfold fylkeskommune nå gradvis gå over til å sende post til din digitale postkasse. Er du klar til å motta? mer... 24.02.2016 09:07:22

Støtte til større, Østfold-profilerende arrangementer

Det lyses nå ut tilskudd til støtte for større arrangementer som kan profilere Østfold enten regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. Søknader behandles fortløpende etter som de kommer inn. mer... 22.02.2016 10:52:55

Ny leder av Karrieresenter Østfold

- Jeg er veldig glad for å ta over som leder av Karrieresenter Østfold og ser frem til å arbeide sammen med dyktige og engasjerte folk, sier nyansatt leder Gitte Hovin. mer... 22.02.2016 07:01:43

Nye rektorer i Sarpsborg

Ansettelsesrådet i Østfold fylkeskommune har i dag besluttet å tilby rektorstillingen ved St Olav vgs til Monica Østby, mens rektorstillingen ved Greåker vgs er tilbudt Kristin Danielsen. mer... 16.02.2016 10:56:01

Fylkesutvalget: Dropp seteavgiften, la Rygge bestå

I sin høringsuttalelse til Stortingets vedtatte flyseteavgift, viser fylkesutvalget til at virkningene av den kan gi dramatiske følger for Moss lufthavn Rygge, og ber om at den ikke innføres med virkning fra 1. april, slik planen er. mer... 11.02.2016 16:00:26

Pengedryss til fornminner, kultur og frivillighet

Nærings- og kulturkomiteen fordelte onsdag solide summer til formål innen bygningsvern, kulturproduksjoner og frivillighet i Østfold. mer... 10.02.2016 15:53:04

Solkraft for eneboliger firedoblet i 2015 - Østfold er i tet

Norske eneboliger fikk i fjor installert 700 kilowatt solceller. Halvparten av dette kom i Østfold. - Vi ønsker en større satsing på sol i fylket, sier Ole Haabeth mer... 08.02.2016 08:52:03

Her er kandidatene til "årets lærling"

23 flotte kandidater er foreslått som"årets lærling". Hvem som kan smykke seg med den gjeve tittelen i år får vi vite 4. februar. mer... 21.01.2016 10:14:58

Østfold - Norges første Fairtrade-fylke

Det var en stolt fylkesordfører Ole Haabeth, som kunne motta beviset for at Østfold er godkjent som landets første Fairtrade-fylke. Overrekkelsen skjedde under middagen på Østfoldkonferansen onsdag 13 januar. mer... 14.01.2016 18:17:51

Patrik (25) ble det første Østfoldtalentet

Det ble Patrik Stenseth (25) som ble plukket ut som årets unge kulturtalent i Østfold. Dermed ble han den første som fikk tittelen "Østfoldtalentet", og med det et stipend på 50.000 kroner for å videreutvikle seg og andre innen scenekunst. mer... 14.01.2016 09:15:08

Østfoldkonferansen: Høy temperatur i Rygge-spørsmålet

Den lokale, hete poteten i Østfold - spørsmålet om være eller ikke være for Moss lufthavn Rygge som følge av flyseteavgift, fikk temperaturen til å stige et par hakk under årets Østfoldkonferanse, der også statsministeren deltok i ordskiftet. mer... 13.01.2016 16:33:26

- Det er kunnskapen vi skal leve av

- Prioritér, og sats på kunnskap. Det er oppskriften for videre vekst i Østfold, i følge Innovasjon Norges Mona Skaaret og Borregaard-direktør Per A. Sørlie mer... 13.01.2016 16:33:23

Roy Freddy Andersen blir ny informasjonssjef

Østfold fylkeskommune har ansatt Roy Freddy Andersen (45) i stillingen som ny informasjonssjef. Han tiltrer stillingen 1. juni. mer... 08.01.2016 09:00:48

- Mer makt til folk og folkevalgte - flere oppgaver til større regioner

- Mer ansvar og myndighet må overføres til et regionalt folkevalgt nivå, skriver de åtte fylkesordførerne på Østlandet i en felles uttalelse til den forestående regionreformen. mer... 07.01.2016 09:21:38

Krafttak for flere lærlinger

Gjennom forpliktende avtaler med kommunene i Østfold om å ta inn opp til to læringer per tusen innbygger, håper Østfold fylkeskommune å kunne ta et solid sprang i retning av å dekke inn gapet mellom antallet læreplasser og dem som ønsker læreplass. mer... 06.01.2016 15:59:43

Skoledager og feriedager

Lurer du på når skolene har undervisning og skoleferie? Sjekk skoleruta for de videregående skolene fra 2015 - 2019. mer... 04.01.2016 10:35:49

Trenger du hjelp med en god idé?

Har din bedrift en spennende idé du trenger hjelp til å teste ut eller videreutvikle? Da kan kanskje VRI Østfold hjelpe deg. mer... 10.12.2015 10:13:58

Budsjettet i havn

Årsbusjettet for 2016 for Østfold fylkeskommune ble vedtatt av fylkestinget torsdag. Fylkeskommunen har begrenset handlingsrom og større økonomiske utfordringer i 2016 og i de kommende år. Dette knytter seg til en kraftig reduksjon av overskudd fra Østfold Energi, betydelig nedgang i andel 16-19 åringer, og en negativ endring i inntektssystemet. Dette betyr at nye satsinger krever omprioriteringer. mer... 04.12.2015 15:25:00

150 år mellom to permer

Arne Glomdal ved Glemmen videregående skole har sammenfattet 150 år med fagopplæring i Fredrikstad mellom to permer. Nå foreligger resultatet i bokform. mer... 04.12.2015 15:17:00

Østfoldprisvinneren: Une femme vitale

- Når jeg svinger av E6 i Råde, stopper på Jordbærbua, kjøper med meg jordbær og fløte, kjører videre - og kommer over jernbanebrua i Karlshus og ser ut over landskapet... det er så vakkert! mer... 02.12.2015 06:29:53

Feiret dronningens skolepris

Elever og rektor ved Malakoff vg skole har vært i Oslo og på slottet for å feire dronning Sonjas skolepris. Skolen vant selv prisen i 2011. mer... 30.11.2015 10:25:07

Østfoldprisen 2015 til Heidi Gjermundsen Broch

- Herlig land! Er det sant?! Tenk å få en sånn beskjed på en helt vanlig onsdag, da! Nå ble jeg utrolig rørt og glad! Slik lød det snufsende gledesutbruddet fra nybakt Østfoldprisvinner Heidi Gjermundsen Broch da hun fikk den gode nyheten. mer... 18.11.2015 12:45:27

Haldenelever forsker sammen med IFE

I faget teknologi- og forskningslære 2 har elever ved Halden videregående skole utført et forskningsprosjekt i samarbeid med IFE (Institutt for energiteknikk), skriver NHO Østfold på sin nettside. mer... 18.11.2015 11:59:27

Penger til sykkelritt, gründervirksomhet og økt bruk av tre

200.000 til Tour of Norway, 2.5 mill til ulike tiltak for gründere samt 550.000 til økt bruk av tre i byggeprosjekter. Det var bare noen av sakene Næring og kulturkomiteen fant rom for i sitt møte. mer... 17.11.2015 15:20:36

Rygge: Viktig for nasjonen

En ekspertrapport understreker at Rygges militære betydning for nasjonen "ikke må undervurderes" når forsvarskabalen nå legges på nytt. Fylkesvaraordfører Siv Jacobsen er enig. mer... 16.11.2015 15:00:33

Månedens kulturminne: Liten øks, stor verdi

Selv små arkeologiske funn har en historie å fortelle. Historien rundt en fem cm lang steinøks fra Ystehede i Idd er trolig rundt 5.000 år gammel. mer... 03.11.2015 10:51:44

Ny rektor på Kirkeparken vgs

Vi gratulerer Lasse Thorvaldsen med jobben som ny rektor ved Kirkeparken videregående skole. Thorvaldsen jobber i dag som rektor ved Eidsberg ungdomsskole. mer... 28.09.2015 21:44:54

Resultatene fra fylkestingsvalget

Tirsdag morgen tyder de foreløpige resultatene på at Arbeiderpartiet har fått over 40 prosent av stemmene og er fortsatt det største partiet i fylkestinget i Østfold. Onsdag starter fylkeskommunen sin kontrolltelling. mer... 15.09.2015 07:41:47

Linus (12) fisket bedre enn ordførerne

Med en fisk på over 1.3 kg vant Linus Bjørnstad fiskekonkurransen i Tista mandag i kamp med både fylkesordfører Ole Haabeth og Haldens ordfører Thor Edquist. mer... 12.08.2015 12:26:07

Fylkesordførerens tur #6: Urban og digital skattejakt

Fylkesordfører Ole Haabeth trenger ikke nødvendigvis traske i skogen for å markere friluftslivets år. Denne måneden dro han på digital skattejakt i Sarpsborg sentrum. mer... 11.06.2015 11:55:22

Gir 100.000 til jordskjelvofre i Nepal

Det var et enstemmig fylkesutvalg som bevilget 100.000 kroner til Redd Barnas hjelpearbeid for jordskjelvofre i Nepal. mer... 04.05.2015 11:44:51

Ny rektor på Frederik II vgs

- Leif Østli (50) har takket ja til tilbudet om rektorjobben ved Frederik II videregående skole. Østli var den klart best kvalifiserte kandidaten og det var et enstemmig og begeistret ansettelsesråd som innstilte Østli til stillingen, sier konst. fylkesdirektør Solveig Olsen Fjærvik. mer... 28.04.2015 07:22:45

Arkivesker på veg til depotet

Østfold fylkeskommune er i gang med å få ordnet sine eldre og avsluttede papirarkiver. Disse skal sendes til oppbevaring i arkivdepot hos IKA Østfold. Først ute med å levere sitt gamle arkiv var Askim videregående skole. mer... 15.04.2015 22:27:35

Strandrydderne

- Ta med deg en pose eller sekk når du er på tur, og hjelp oss å gjøre Østfold-strendene fine, oppfordrer fylkesordfører Ole Haabeth. Mandag 30. mars 2015 tok han med seg Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård til Søndre Missingen for å rydde stranden der. mer... 30.03.2015 12:13:22

Vil ta inn 50 lærlinger innen 2018

Nortura Østfold og Østfold fylkeskommune skrev i dag under en intensjonsavtale om at Nortura skal ha som ambisjon å ta inn 50 lærlinger innen 2018. mer... 07.03.2015 18:17:34

Bålprat på Rygges høyeste punkt

Det ble både bålprat og litt dugnad da fylkesordfører Ole Haabeth og Rygges ordfører Inger-Lise Skartlien dro på tur med friluftsorganisasjoner mandag 2. mars. mer... 03.03.2015 13:13:25

Månedens kulturminne: Hugget i stein

Jean Gaspard de Cicignon var en mann som bokstavelig talt satte spor etter seg i Fredrikstad. mer... 01.03.2015 06:45:48

Skolebruksplanen vedtatt

Etter halvannen time med debatt og innlegg fra samtlige partier, ble planen for framtidens videregående skoler i Østfold vedtatt torsdag. mer... 26.02.2015 13:41:09

Tenk 50 til 150 år frem i tid!

NHO-direktør Kristin Skogen Lund ba østfoldbefolkningen tenke langt frem i tid når Østfolds fremtid skal planlegges. mer... 14.01.2015 16:51:21

Mangfold - en ekspertressurs

- Nye Norge må bygges med solidaritet, toleranse, aksept og respekt. Utnytt den ressursen mangfold er og vis gjestfrihet, var budskapet til biskop Atle Sommerfeldt og Safia Abdi Haase fra Amathea-stiftelsen på Østfoldkonferansen. mer... 14.01.2015 15:13:22

Østfoldkonferansen er i gang

Østfoldsamfunnet er nå samlet til byggedugnad under årets Østfoldkonferanse i Sarpsborg under tittelen «Østfold under arbeid»

mer...
14.01.2015 12:05:11

Månedens kulturminne: Pilspissen fra Gonsgrinda

I forbindelse med byggingen av seniorboliger i Rygge, fant Fylkeskonservatoren en gjenstand som var langt eldre enn de kommende beboerne. mer... 01.01.2015 06:29:14

Nyheter fra Klima Østfold

Har du ikke fått nyhetsbrevet fra Klima Østfold? Les det her! mer... 19.12.2014 09:44:25

660.000 til renere kystlinje

Fylkesutvalget bevilget torsdag 660.000 kroner over tre år til det planlagte interreg-prosjektet "Ren kystlinje" - et prosjekt som skal bidra til å redusere forsøplingen langs kysten i Skandinavia. mer... 11.12.2014 13:37:05

Månedens kulturminne: (H)valfartsområde

Hva har shoppingeldoradoet Østfoldhallen og en 2000 år gammel og tre tonn tung hval til felles?

mer...
08.12.2014 08:19:48

Enige om mye i budsjettbehandlingen

Som ventet førte ikke dagens behandling i fylkestinget til de store endringene i det endelige budsjettvedtaket. Partiene roste hverandre tvert imot for å fremme mange forslag og satsinger man kunne enes om. mer... 04.12.2014 14:20:30

- Takk - på vegne av alle mobbeofre!

Terje Forsberg fikk i dag utdelt Østfoldprisen 2014. Han takket for prisen på vegne av alle som har blitt eller blir mobbet. mer... 03.12.2014 14:00:16

Tar skoledebatten i februar

Fylkestinget sluttet seg i formiddag enstemmig til forslaget om å utsette saken om fremtidens skole- og tilbudsstruktur i Østfold fylkeskommune. Det betyr at den store debatten om linjer og tilbud tas når saken kommer opp igjen i februar. mer... 03.12.2014 11:57:59

Skolebruksplanen til behandling

Etter endt høringsrunde er skolebruksplanen nå til politisk behandling. Tirsdag 18. november var det Oppæring, kultur og helsekomiteen som hadde saken på sitt bord. mer... 19.11.2014 08:05:57

Utfordrende budsjettkabal, men sunn økonomisk drift

- På grunn av skattesvikt, omlegging av inntektssystemet og redusert utbytte fra Østfold Energi har arbeidet med 2015-budsjettet vært krevende. Samtidig har viktige poster innen opplæring og samferdsel blitt styrket. Budsjettet balanserer fordi det foreslås omstilling og effektiviseringstiltak for 40 millioner. mer... 04.11.2014 11:18:02

Bli med på Gründeruka!

17. til 21. november arrangerer vi Gründeruka 2014. Bli med på en hel uke med innovasjon, entreprenørskap og verdiskaping i fokus! mer... 27.10.2014 13:16:31

Haldenfredningsforslag

Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune ønsker å frede Haldens gamle politistasjon og fengsel, og har nå sendt forslaget ut på høring. mer... 10.10.2014 08:42:32

Karrieresenter Østfold er fem år

- Jeg tror trygt vi kan si at partnerskapet Karrieresenter Østfold er en suksess, sier leder Anne-Lene Andresen nesten på dagen fem år etter åpning. mer... 09.10.2014 12:45:47

Statsbudsjettet; Ingen store overraskelser

- Ingen store skuffelser, men heller ingen store, gledelige overraskelser, sier fylkesordfører Ole Haabeth i en kommentar til forslaget til statsbudsjett for 2015. mer... 08.10.2014 11:50:06

Bilistene overser dette fareskiltet

Bilister bryr seg fint lite om fareskiltene som varsler elg. Mange overser skiltet, og mange av dem som ser det, setter ikke farten ned. Det kan føre til at du ikke klarer å stoppe eller styre unna når elgen løper ut i vegen, advarer Statens vegvesen i en pressemelding.
mer...
01.10.2014 11:24:18

Eget nettspill for ungdom om statsbudsjettet

Sammen med finansministeren fikk elevene på Fredrik II videregående skole være de første til å teste ut en ny nettside med eget nettspill. Målet er å gjøre det lettere for de unge å lære om økonomi og statsbudsjett. mer... 23.09.2014 13:59:26

Piken fra Hunnbakken- Månedens kulturminne

Da det skulle anlegges parkeringsplass på Hunnbakken i Fredrikstad i 2008 oppdaget arkeologene en grav. Beinrestene og funn av glassperler tyder på at her lå en ung pike på knapt 15 år begravet. mer... 01.09.2014 07:44:13

Privatist? Husk oppmeldingsfristen

Skal du opp til privatisteksamen må du huske å melde deg opp før 15. september.

mer...
29.08.2014 10:05:01

- Flott med stortingsbesøk

Onsdag og torsdag besøker Stortingets kommunal- og forvaltningskomite Østfold. Både Kanalmuseet i Ørje, Mysebu transittmottak og Fylkesgalleriet punkt Ø står på programmet. mer... 27.08.2014 15:00:34

Minister fikk miljøutfordring

Samferdselsstatsråd Ketil Solvik-Olsen ble torsdag overrakt en budstikke, signert av samtlige ordførere i Østfold, Fyrbodal og Follo, med oppfordring om en fossilfri grenseregion innen 2030. mer... 21.08.2014 12:53:49

- Positivt for Østfold

Fylkesordfører Ole Haabeth mener det er gledelig at Politihøgskolen nå har valgt å legge deler av treningen til Rygge flystasjon. mer... 21.08.2014 11:36:06

"Gjenopplev" slaget ved Langnes!

9. august 1814 sto det siste, store slaget mellom de "nordiske brødrene" Norge, Sverige og Danmark ved Langnes skanse i Askim. På dagen 200 år etter markeres dette. mer... 01.08.2014 08:25:48

Nytt og forbedret styrevervregister

Via styrevervregisteret fra KS kan du lett se hvilke roller, styreverv og økonomiske interesser de folkevalgte og den øverste administrative ledelsen i fylkeskommunen har. Registeret er nå kommet i en ny og mer brukervennlig utgave. mer... 17.06.2014 21:25:12

Østfolds største jobbintervju

17. og 18. juni står 300 elever klare til å presentere seg for en fremtidig arbeidsgiver. Nå håper vi bedrifter og offentlige virksomheter vil møte dem på "Østfolds største jobbintervju". mer... 05.06.2014 15:08:57

Vi er beste ungdomsfylke i Europa

Østfold fylkeskommune og Ungdommens fylkesråd har blitt kåret til Europas mest ungdomsvennlige region. - Prisen viser at arbeidet som har blitt lagt ned har vært viktig og riktig, og noe som har blitt lagt merke til langt utover Østfolds grenser, sier en stolt fylkesordfører Ole Haabeth. mer... 04.06.2014 08:05:45

- Velg sunnere på idrettsarenaen

Østfoldhelsa, i samarbeid med Østfold idrettskrets, lanserer nå kurskonseptet «Velg sunnere på idrettsarenaen», et kurstilbud til klubber og lag om kosthold og trening. Dette kom fram på dagens idrettskonferanse for Østfold. mer... 06.05.2014 16:30:40

Middelalderen frem i lyset

- Det er så mye verdifull historie som vi kan øse av i dette prosjektet. Her har vi en unik sjanse til å fortelle om samfunnsutviklingen i Østfold i mer enn tusen år, sa komiteleder Olav Moe mandag kveld. Da hadde fylkeskommunen invitert til et informasjonsmøte om sitt prosjekt "Middelalderen i Østfold - kirkesteder og pilegrimsleder". mer... 30.04.2014 13:53:45

Deler ut 160.000 gratisbilletter

Hvis du finner en stor svart og rød ring hengende på bilspeilet ditt de kommende dagene, er det ingen grunn til uro. Det er bare Østfold kollektivtrafikk, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner som vil ha deg til å endre reisevaner. For ringen inneholder åtte gratisbilletter til bussene i Sarpsborg og Fredrikstad! - La bilen stå, oppfordrer fylkesordfører Ole Haabeth. mer... 22.04.2014 12:00:55

Gjør som russen - ta toget eller bussen!

3.200 Østfoldruss får gratis kollektivtransport i russetiden. Bak initiativet står Østfold kollektivtrafikk, NSB, TIMEkspressen, Trygg Trafikk og Statens vegvesen. mer... 07.04.2014 15:05:59

Vil kurere tannlegeskrekk

- Vi ønsker å hjelpe mennesker som har vært utsatt for tortur, overgrep eller har tannlegeskrekk (odontofobi) til å overvinne sin angst og bli i stand til å motta tannbehandling, forteller tannlege Karianne Olsen ved Moss tannklinikk. mer... 26.03.2014 08:36:19

Søker på nytt

Med 19 (Ap, KrF, V, SV) mot 15 (H, Frp, Sp) stemmer vedtok fylkestinget torsdag å gå videre med planene for fylkesscene i Fredrikstad, og dermed sendes det ny søknad til Kulturdepartementet. mer... 13.02.2014 15:30:22

Gratulerer med gull, Ola!

Vi gratulerer Ola Vigen Hattestad med et flott OL-gull. Det var en imponerende bragd i tirsdagens sprint, som innfridde alle forventninger. Vi i Østfold er fryktelig stolte av vårt eget sprintess, og gratulerer på det hjerteligste! mer... 11.02.2014 20:10:20

80 % er fornøyd med bussen i Nedre Glomma

Østfold kollektivtrafikk har kartlagt kundenes tilfredshet med busstilbudet i Sarpsborg og Fredrikstad. I følge resultatene er kundene totalt sett fornøyd både med tilbudet generelt (73 prosent) og med den turen de foretar når intervjuet gjennomføres (80 prosent). På totalnivå scorer de fleste tilfredshetsfaktorene mellom 85 og 90 prosent.
mer...
31.01.2014 10:35:53

Slik brøytes det

Var kanskje flere som våknet til lyden av en brøytemaskin i dag tidlig? Sjekk hvilke standarder som er satt for brøyting og salting av riks- og fylkesveger, samt hvem som gjør jobben. mer... 15.01.2014 08:05:37

Ønsker mer bruk av fornybar energi

Fylkesordfører Ole Haabeth har nå sendt brev til MOVAR og eierkommunene med oppfordring til å ta i bruk fornybar energi i større grad enn i dag. mer... 06.01.2014 10:11:10

Arkivdepot til glede for Østfolds innbyggere

I dag settes første spadetak i det som skal bli felles arkivdepot for IKA Østfold. Det er Sarpsborg kommune som er byggherre, og vil leie ut lokalene til IKA Østfold når bygget står ferdig neste år.
mer...
06.12.2013 08:15:01

Ble satt pris på

VRI Østfold ble hedret med gjev kommunikasjonspris. mer... 05.12.2013 08:00:54

Jon Michelet fikk utdelt Østfoldprisen

- Det er en stor ære å få prisen, sa en fornøyd og takknemlig Jon Michelet. mer... 04.12.2013 13:55:41

Østfold-ambassadøren

- Min gjerning er å være østfolding. Jeg sier ikke hvilket bylag jeg holder med, jubler for både Moss og Sarpsborg 08 i fotball, jeg turnerer over hele fylket, og jeg lanserte min siste bok i Fredrikstad, ikke Oslo. Bruk hele fylket, oppfordrer Jon Michelet. Han har en Østfold-sjel, og slikt blir det Østfoldpris av. mer... 04.12.2013 07:03:25

Skal utrede framtidens skole

Tormod Korpås mener utdanning er noe av det viktigste i livet. Han kaller seg også «teknologioptimist» og er opptatt av utvikling og trender. Nå har den framtidsrettede rektoren blitt oppnevnt i det statlige Ludvigsenutvalget, som skal jobbe med innholdet i framtidens skole i Norge.
mer...
25.11.2013 11:55:28

- Mye å velge mellom

- Det er så mye å velge mellom, sier Ingrid og Julie fra Kråkerøy ungdomsskole der de går rundt på årets yrkes- og utdanningsmesse for å orientere seg om utdanningsmulighetene de har. mer... 06.11.2013 13:33:45

Ny rektor ved Mysen videregående skole

Brynjar Rønningen er tilbudt stillingen som rektor ved Mysen videregående skole. Nåværende rektor, Bjørn Solberg, går over i ny tilværelse som pensjonist i februar.
mer...
31.10.2013 08:46:28

Vil ha alle elever under samme tak

Elevrådet på St. Olav videregående skole leverte i dag en resolusjon til fylkespolitikerne hvor de ber om en enhetlig skole så raskt som mulig.
mer...
11.10.2013 12:20:53

Kurses for å få lærlingplass

Lars Einar Kristiansen, 18, fra Fredrikstad er en av mange lærlinger som har tatt veien til fylkeshuset i Sarpsborg for å få hjelp til å søke lærlingplass.
mer...
20.08.2013 10:21:48

Skal hjelpe søkere uten læreplass

I to uker i august kan alle i Nedre Glomma-regionen som står uten læreplass være med på en samling på fylkeshuset 12.-23. august. mer... 23.07.2013 13:19:30

Vel blåst på festningen!

10.000 fornøyde publikummere, knirkefri gjennomføring, strålende anmeldelser. Joda, Opera Østfold har all grunn til å være fornøyd med "Nabucco" på Fredriksten festning. Nå er nedriggingen i full gang, for allerede onsdag/ torsdag ruller "Allsang på grensen" inn. mer... 10.06.2013 13:23:45

Nå skal E18 sluttføres

I løpet av 2016 vil hele E18 gjennom Østfold - fra Riksgrensen til Akershus grense - stå ferdig. Det er klart etter at regjeringens proposisjon om dette i dag passerte Kongen i statsråd. mer... 07.06.2013 12:12:38

- Ønsker fortgang

Fylkesordfører Ole Haabeth synes det er bra at den norske og den svenske samferdselsministeren nå har satt jernbanestrekningen Halden - Öxnered på agendaen, men finner det lite tilfredsstillende at de to er enige om at utbygging først kan skje etter 2030. mer... 29.05.2013 10:53:10

Lærer elevene bedre ved bruk av IKT?

At lærernes digitale kompetanse er viktig for elevenes læringsutbytte, er bare ett av funnene i en omfattende undersøkelse om bruk av IKT i videregående skole. mer... 15.05.2013 10:23:07

Et skrik om bedre togforbindelser

De vel 160 deltakerne på den rullende samferdselskonferansen "Demonstrasjonstoget" var skjønt enige om at det haster med dobbeltspor til Halden - og at man må tenke videre over grensen. mer... 14.05.2013 11:42:14

Flere hurtigladere til EL-bil i Østfold

Nå skal det komme hurtigladere i Ørje, Rakkestad og på to lokasjoner i Fredrikstad.
mer...
10.05.2013 12:07:32

VRI-midler til bedrifter

Kompetanseoffensiven Østfold har bevilget 1,5 millioner kroner til å støtte bedrifter i oppstartfasen av Forskning- og utviklingsprosjekter.
mer...
17.04.2013 14:32:19

Barnas verdensdager for store og små

Ta med barn/barnebarn på Barnas verdensdager lørdag 4. mai. Opplev musikk, dans, kunst, farger, lukter og smaker fra hele verden! mer... 11.04.2013 09:24:48

Nettbasert utdanning i agronomfaget

Kalnes vgs starter opp ny runde med nettbasert agronomutdanning august 2013. mer... 08.04.2013 12:37:12

Stein-spennende historie

Denne helgen kan du høre Lars Ole Klavestad fortelle den fascinerende historien om steinbruddet på Store Råholmen i NRK P2s program "Museum". Granitten fra holmen utenfor Fredrikstad var tenkt brukt til Hitlers seiersmonument i Berlin etter 2. verdenskrig, men kom naturlig nok aldri til anvendelse. mer... 22.03.2013 15:10:43

Østfold-elgen er i godt hold

Faun Naturforvaltning har på oppdrag fra Østfold fylkeskommune vurdert elgbestanden i Østfold etter jakta 2012, og beregnet en elgtetthet ca. 4250 elg. mer... 22.03.2013 10:45:09

Stiller ut unike bilder fra Mars

Onsdag landet en 3D-utstilling fra Mars på Inspiria Science senter. Fram til 25. mai kan du se de fascinerende, tredimensjonale bildene fra "den røde planet". Men om det er liv der, sier bildene intet om. mer... 20.03.2013 14:18:10

Sluttdato for hele InterCity-utbyggingen må komme nå

- Regjeringen har i dag presentert sin plan for InterCity-utbyggingen. Dobbeltspor i indre triangel er bra, men ikke nok, sier Østfolds fylkesordfører, Ole Haabeth. Han er også er leder for Østlandsamarbeidet, som samordner de åtte fylkene på Østlandet. mer... 12.03.2013 15:33:12

Inspirert av Østfold

-Østfold har et utrolig spennende kystlandskap som inspirerer meg, sa den internasjonalt anerkjente kunstneren Susan Philpsz, som har vært på tur i fylket. mer... 06.03.2013 15:28:40

Putt Østfold i lomma

Nå kan du laste ned gratis Østfold-app til mobil og nettbrett.
mer...
26.02.2013 14:36:03

Samarbeid skal bedre levevilkårene

Østfold er et fylke med store helseutfordringer. Sosiale ulikheter i helse er dokumentert over hele fylket, og Østfold kommer dårlig ut sammenlignet med andre fylker. Dette ønsker Østfold å gjøre noe med. mer... 21.02.2013 13:56:24

Mer hurtiglading i Østfold

Det er bevilget totalt 1,4 mill kr til ny fase med hurtigladeutbygging i Østfold, gjennom et spleiselag med kommuner, fylkeskommune og stat. mer... 15.02.2013 10:04:13

Dette er årets lærling

- Kjempemoro! Jeg er veldig glad og overrasket, sier David Abera Gebrekidan som er lærling i Bilfag lette kjøretøy ved Erling Rød AS i Askim.
mer...
14.02.2013 12:43:34

Seks nye år for direktøren ved Punkt Ø

Dag Aak Sveinar har vært direktør ved fylkesgalleriet Punkt Ø siden juni 2007. Nå har styret vedtatt å forlenge direktørens åremålstilling fra 2013 til 2019. mer... 13.02.2013 12:26:21

Glemmen årets ildsjel innen formgivning

Glemmen videregående skole studiespesialisering formgivingsfag ble i dag kåret til årets ildsjel for sin innsats i formgivningsfaget. mer... 12.02.2013 11:57:06

Østfold vinner markedsandeler

Flere har overnattet i Østfold i 2012. I forhold til resten av landet har hotellene i Østfold vunnet markedsandeler både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet. - Dette er en veldig positiv utvikling for Østfold, sier Siv Jacobsen fylkespolitiker og leder for Hovedstyret for opplevelsesnæring i Østfold.
mer...
11.02.2013 09:30:36

Henter gevinster fra EU-programmene

- Erfaringer fra EU-prosjekter kan brukes til å løse faste oppgaver på en bedre og mer effektiv måte.
Dette er en av hovedkonklusjonene fra det første møtet i det «nye» Internasjonalt Nettverk Østfold».
mer...
11.02.2013 09:25:04

Retorikk for smarte kvinner

Hvordan få gjennomslag for sine meninger og få resultater via overbevisende kommunikasjon. Det skulle 35 jenter fra mangfolds-prosjektet "Smart Woman" lære mer om da de var samlet til retorikk-kurs på Fylkeshuset onsdag 6. februar. mer... 11.02.2013 09:21:12

Kulturtilbud med høy kunstnerisk kvalitet

Menyen til Den kulturelle skolesekken for neste skoleår er klar, og de videregående skolene kan nå bestille de produksjonene de ønsker. mer... 06.02.2013 10:01:22

Østfold blant de beste i tildelingen fra Oslofjordfondet

Mange gode prosjekter konkurrerte om forskningsmidler fra Oslofjordfondet. Ti av 22 prosjekter fikk støtte. Østfold har ansvar for tre av disse, og er også involvert i tre andre prosjekter som fikk midler. mer... 05.02.2013 08:36:32

Ikke behov for eget fylkesminnested

- Tilbakemeldingene fra de berørte miljøene er entydige. Det er ikke behov for et felles minnested etter 22. juli-tragedien her i Østfold. De to nasjonale og de lokale minnestedene i hjemkommunene til de drepte i tragedien, ivaretar dette behovet, sier leder for arbeidsgruppen for felles minnested i Østfold, fylkesordfører Ole Haabeth. mer... 01.02.2013 12:13:55

Spørrende til ny Intercity-rapport

En ny Intercity-rapport konkluderer med at full utbygging ikke vil være lønnsomt. Fylkesordfører Ole Haabeth er forundret over konklusjonen. mer... 29.01.2013 14:59:36

Avsluttet Østfoldkonferansen med debatt

Politikere og representanter fra LO og NHO ble utfordret av konferansier Hilde Hummelvoll i paneldebatten som avsluttet Østfoldkonferansen 2013. Se bilder fra konferansen nederst i saken. mer... 25.01.2013 14:50:33

Spar strøm smart

- Bruk strøm om natten, spar penger og energi om dagen. Smart for både deg og fellesskapet, lød budskapet fra energimisjonær Bremdal til Østfoldkonferansens deltakere. mer... 25.01.2013 14:35:57

Kompetanse, kompetanse og kompetanse

Det var bred enighet på Østfoldkonferansen om hva vi bør satse på i fremtiden. mer... 25.01.2013 11:43:12

- Østfold ligger midt i smørøyet

- Østfold har store muligheter, sier nærings- og handelsminister Trond Giske. Han dro blant annet frem Borregaard som et prakteksempel på at Østfold har industri som er i verdensklasse. Likevel innrømmer han at vi har utfordringer i enkelte næringer. mer... 25.01.2013 09:12:18

- Folk flytter ikke til Østfold på grunn av arbeidsplasser

Det er en utfordring, ifølge Erik W. Jacobsen. Han sier at Østfold skiller seg fra andre fylker når det kommer til hvorfor folk velger å bosette seg på et bestemt sted.
mer...
24.01.2013 18:15:07

Klar oppfordring til de unge

Administrerende direktør i Norsk industri, Stein Lier Hansen, var klar i sin tale på årets Østfoldkonferanse. - Vi må satse på skole, utdanning, kunnskap, innovasjon og teknologi. mer... 24.01.2013 17:51:07

Pangstart på Østfoldkonferansen

Med et forrykende scienceshow fra Inspiria startet Østfoldkonferansen med røyk, ild og smell. mer... 24.01.2013 14:14:23

Vi er på Facebook!

Nå kan du følge Østfold fylkeskommune på Facebook. mer... 18.01.2013 14:55:06

- Vær en aktiv søker

- Selv om man har lyst til å være lat, lønner det seg ikke, sa elev- og lærlingombud Rune Vold Vallner til yrkesfagelevene da "Aktiv søker"-kampanjen var på Askim videregående skole. mer... 09.01.2013 14:44:37

Glad for Østfoldprisen

- Veldig morsomt å få en pris fra sine egne, sa Henning Kvitnes da han onsdag kvitterte for Østfoldprisen. mer... 05.12.2012 14:45:42

Østfoldsjel

Om alle reiser er en omvei hjem, så har Henning Kvitnes vært der hele tiden. I dag får han Østfoldprisen. mer... 05.12.2012 06:27:18

Fikk læreplass etter prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordyping ga Simon Riff (18) læreplass på Sykehuset Østfold i malerfaget. - Jeg er kjempefornøyd med arbeidsplassen min, sier han. mer... 03.12.2012 10:52:36

Endret brøytestandard på fylkesveg 21 og fylkesveg 101

Fra 1. september i år overtok Veidrift AS og Bergquist Maskin og Transport AS jobben med å drifte fylkesvegene øst i Østfold. De to entreprenørene har inngått kontrakter med Statens vegvesen for de neste fem årene.
mer...
26.11.2012 15:23:13

Åpent brev til Stoltenberg om InterCity

Full utbygging av dobbeltspor på InterCity-strekningene mellom Halden, Skien, Lillehammer og Oslo er nødvendig for at hjertet i det norske transportsystemet skal fungere. Dette er det klare budskapet fra fylkesordførerne på Østlandet, som i dag har sendt åpent brev til statsminister Jens Stoltenberg. mer... 22.11.2012 15:53:09

Jordnær og folkekjær prisvinner

Halden- og Østfold-artisten framfor noen, Henning Kvitnes, er tildelt Østfoldprisen 2012. mer... 22.11.2012 08:42:20

Lysere tider i vente på Alby

Fra lørdag 24. november vil hovedhuset på Alby lyse i vintermørket. Lysdesignbyrået Redlight Design AS har utarbeidet en permanent lysutsmykning på hovedhusets fasade mot Oslofjorden, skriver fylkesgalleriet Punkt Ø i en pressemelding.

mer...
22.11.2012 08:30:47

Helmax med matte!

24 lærere stakk hodene sammen for å gjøre matte morsommere for elevene.
mer...
14.11.2012 11:48:17

Sammen for god planlegging av jernbaneutbyggingen

130 sentrale planaktører og politikere var fredag samlet under samme tak med samme mål: raskest og mest mulig effektive planprosesser under utbyggingen av InterCity-triangelet. mer... 14.11.2012 10:13:50

- Utdannings- og yrkesmessen har gått kjempebra!

Tirsdag og onsdag denne uken ble det arrangert utdannings- og yrkesmesse i Kongstenhallen i Fredrikstad. Og i følge messeansvarlig Magne Hagen har messen gått over all forventning. mer... 07.11.2012 15:58:45

- Messen kommer til å gjøre mitt utdanningsvalg enklere

Utdannings- og yrkesmessa er i full gang. Vi har vært ute på messeområdet og spurt om deres utdannings- og yrkesvalg. mer... 06.11.2012 12:03:47

Satser på opplæring og kollektivtrafikk

- Østfold fylkeskommune har fortsatt en brukbar økonomi. Gjelda holdes under kontroll og samtlige rammeområder har en forsiktig vekst i sine budsjetter, sa fylkesrådmann Atle Haga da han i formiddag la fram sitt forslag til budsjett 2013. De store satsingene kommer innen videregående opplæring og kollektivtrafikk. mer... 05.11.2012 11:30:34

Snart åpner messedørene

6. og 7. november braker det løs med utdannings- og yrkesmesse i Kongstenhallen i Fredrikstad. Totalt er det ventet over 7000 besøkende på to dager. mer... 05.11.2012 09:25:48

Den store jernbanemønstringen

Nå er ordførere, fylkestingspolitikere og lokalpolitiere i gang med den store InterCity-mønstringen. Se bilder fra dagens markering på de ulike jernbanestasjonene i Østfold. mer... 15.10.2012 10:19:46

Mossetunnelplaner inn i statsbudsjettet

I statsbudsjettet som kommer 8. oktober er detaljplanlegging av Mossetunnelen og hele dobbeltsporstrekningen Sandbukta-Moss-Såstad på plass. Det er fylkesordfører Ole Haabeth fornøyd med. mer... 04.10.2012 16:26:11

- Bli bøssebærer

Oppfordringen fra representantene fra fylkeskommunen, Fylkesmannen og Amnesty er klar: - Meld deg som bøssebærer til årets TV-aksjon. mer... 02.10.2012 13:00:03

Delte ut 1 000 000 til private videregående skoler

Hvert år avsetter Fylkestinget én million kroner til investeringstilskudd til ideelle organisasjoner som driver videregående skoler. Se hvem som har fått penger i år. mer... 19.09.2012 15:17:06

Ja til Yrkes- og utdanningsmesse

Politikerne vedtok enstemmig en videreføring av Yrkes- og utdanningsmessen.

mer...
19.09.2012 15:08:36

- En lærerik og interessant dag

"Få folk ut i jobb" var temaet til dialogkonferansen flerkulturellt kontaktråd arrangerte tirsdag. Bushra Ghazanfar, som er medlem av rådet, synes dagen var interessant og lærerikt. mer... 14.09.2012 13:31:46

Dro til Art Ranger for å få inspirasjon

Elevene ved medier og kommunikasjon på Glemmen vgs tok turen til Art Ranger for å sanke inspirasjon til et samarbeidsprosjekt med Østfold kollektivtrafikk.
mer...
31.08.2012 15:06:23

Kontrollutvalget åpner dørene

Vil du følge møtene til Kontrollutvalget er første mulighet onsdag denne uken. - Vi ønsker å være en åpen og tilgjengelig fylkeskommune. Derfor vil nå også Kontrollutvalgets møter være åpne, sier utvalgets leder, Rolf Klerud (Høyre). mer... 21.08.2012 07:56:05

Første skoledag for over 3.500 nye førsteklassinger

Det var nok mange spente ungdommer som i dag møtte opp til første skoledag på videregående skole. Møt flere av årets førsteklassinger og se bilder fra skolestarten. mer... 20.08.2012 13:20:03

Lad bilen på 20 minutter - mens du tar deg en matbit

Fylkesordfører Ole Haabeth kunne i dag, sammen med Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje, erklære hurtigladestasjonen på McDonalds i Sarpsborg for åpnet.
mer...
16.08.2012 14:44:21

Forprosjektet til Fylkesscenen fikk ja - til slutt

Fylkesutvalget stemte for å bruke 2,5 millioner kroner på å utrede mulighetene for en fylkesscene i den gamle maskinhallen på Værste på Kråkerøy.
mer...
09.08.2012 12:46:12

Står samlet for InterCity-triangelet

- Dersom InterCity-triangelet ikke bygges ut, vil både persontrafikken og godstrafikken oppleve kø, kork og kaos som lammer næringsliv og folk flest i store deler av landet, sier Ole Haabet, fylkesordfører i Østfold fylkeskommune og leder av kontaktutvalget i Østlandssamarbeidet.
mer...
08.08.2012 13:50:28

Nettsidene om inntak er nå iorden

Nettsidene www.vigo.no er nå stabile igjen. Elevene vil dermed, som planlagt, få svar på hvilken skole de har kommet inn på mandag 16. juli. mer... 11.07.2012 15:45:35

Vil du like dobbeltspor?

Aksjonen "Folk for InterCity-utbyggingen" har nå lansert egne Facebook-sider de oppfordrer folk til å like. Ansvarlig for sidene er Østlandssamarbeidet, som består av åtte fylker på Østlandet, Østfold inkludert. mer... 09.07.2012 09:30:30

Oldtidsruta - nye brosjyrer

Hva med å oppdage både nærområdet og forhistorien i sommer? Brosjyrer om Oldtidsruta - en reise gjennom Østfolds bronse- og jernalder - er nå tilgjengelige på norsk, engelsk og tysk! mer... 06.07.2012 09:55:54

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål - Vannregion Glomma

Er du interessert i hvilken tilstand vannet i ditt nærmiljø har? Vil du være med på å bidra til planleggingen av hvordan vannet skal forvaltes for at vannkvaliteten skal forbil god - eller bedre? Dokumentet "Vesentlige vannforvaltningsspørsmål" sendes nå ut på høring av Vannregion Glomma. mer... 05.07.2012 14:29:19

Tre Østfoldprosjekter fikk støtte

Styret for Oslofjordfondet tildelte regional kvalifiseringsstøtte for 3,4 millioner kr til 17 prosjekter på sitt styremøte i Sarpsborg 26.-27 juni. mer... 02.07.2012 11:17:54

30 millioner til aktivitet og glede

Fylkestinget fordelte nær 30 millioner kroner til idretts- og aktivitetsanlegg i sitt siste møte før sommeren. Dette er Østfolds andel av spillemidlene fra Norsk Tipping. Se om et anlegg i nærheten av deg har fått støtte! mer... 22.06.2012 10:42:41

Onsdag i samferdselens tegn

Nasjonal transportplan. Konseptvalgutredning for intercity. Ikke lett å henge med i svingene, men det henger sammen! mer... 20.06.2012 19:21:10

- InterCity-prosjektet viktigst i landet

- Fylkene på Østlandet er enige om at InterCity-prosjektet er det viktigste samferdselsprosjektet i Norge. Det er på tide at vi kommer videre fra velvilje til reelt gjennomslag, fastslår fylkesordfører Ole Haabeth. mer... 15.06.2012 10:00:06

Disse får støtte til kulturproduksjoner

To ganger i året deler Østfold fylkeskommune ut støtte til kulturproduksjoner som arrangeres i Østfold. Det er nå klart hvilke kulturproduksjoner som får støtte andre halvår i 2012. mer... 07.06.2012 13:33:39

Se hvilke Østfold-festivaler som får støtte av fylkeskommunen

Det er nå klart hvilke to festivaler i Østfold som får en treårig festivalstøtte på 150 000 kroner per år.

mer...
06.06.2012 12:58:47

Lier-Hansen ny styreleder for Inspiria

Eierne Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune har utnevnt Stein Lier-Hansen (57) til ny styreleder for Inspiria science center. - Inspiria er et vitensenter for hele Østlandet med nasjonal interesse. Det er derfor viktig med en styreleder som både er nasjonalt kjent og har et nasjonalt perspektiv, sier fylkesordfører Ole Haabeth og ordfører Sindre Martinsen Evje om utnevnelsen. mer... 05.06.2012 15:24:37

Storkoste seg på åpen dag

Barn og voksne så ut til å kose seg på åpen dag på Kalnes vgs. mer... 14.05.2012 15:35:32

Full fest for barna på verdensdagene

Omgitt av fargerike tepper og puter, pyntet med eksotiske skjerf og merke i pannen, levde barna seg inn i den indiske atmosfæren og "vrikket" med i dansen på ekte bollywood-vis. Over tusen besøkende var innom familiefestivalen i Fredrikstad på lørdag. mer... 13.05.2012 00:33:41

- Hvorfor?

Spørsmålene var mange og interesserte etter at Kirkeparken-elever hadde orientert fem sørafrikanske elever og fire lærere om hendelsene 22. juli 2011. mer... 11.05.2012 10:11:31

Landets eldste?

Arkeologer fra Fylkeskonservatoren i Østfold og Kulturhistorisk museum har avdekket det som trolig er Norges eldste langhus - på Ystehede i Halden. mer... 11.05.2012 09:12:14

Felles samferdselssatsing

Alle gode krefter som jobber for bedre samferdsel i Østfold var nylig samlet til konferanse i Moss. Innleggene finner du her. mer... 09.05.2012 11:35:25

En industri med utfordringer

I går var det nasjonal mulighetskonferanse for trebasert industri. I en presset bransje var det stor fokus på hvordan man skal få industrien til å overleve i fremtiden.

mer...
04.05.2012 10:45:33

Få elever fullfører påbygging til studiekompetanse

Bare 56 prosent av elever som går påbygg til studiekompetanse fullfører og består skoleåret. Det viser en ny undersøkelse fra NIFU. mer... 03.05.2012 09:19:09

Positive til tobakksfrie skoler

Med 18 mot 16 stemmer vedtok fylkestinget i Østfold en høringsuttalelse som er positiv til å innføre tobakksfrie skoler. mer... 26.04.2012 15:27:20

"Mr Glemmen" ble takket av

Rektor ved Glemmen videregående skole, John Roar Kristiansen, ofte kalt "Mr Glemmen", hadde sin siste arbeidsdag fredag 13. april. 1300 elever og over 300 ansatte fylte elevsenteret, den gamle gymsalen og området utenfor til å ta et verdig farvel med en populær rektor. mer... 13.04.2012 15:58:18

- Svekket beredskap og tap av arbeidsplasser

- Det er dramatisk - ikke bare for Rygge-samfunnet, men også for hele Østfold - at det foreslås å nedlegge nær sagt all virksomhet på Rygge flystasjon, og jeg er kritisk til tap av kompetansearbeidsplasser i Østfold, sier fylkesordfører Ole Haabeth etter at Regjeringen fredag la fram forslaget til ny langtidsplan for Forsvaret. mer... 23.03.2012 12:59:29

"Skygget" fylkesordføreren og fylkesrådmannen

- De krangler mindre her enn i elevrådet, sier Jeanett Sandaker fra Malakoff og Michelle Jegerud fra Tomb videregående skoler. På en litt uvanlig skoledag sitter de sammen med fylkesordføreren og fylkesrådmannen på fremste benk under Fylkesutvalgets møte. mer... 09.02.2012 14:50:49

- Ikke bland doktor'n bort i helsa di!

Som siste foredragsholder gav lege Magnar Kleiven publikum på Østfoldkonferansen et humoristisk foredrag om hvordan du kan tenke deg frisk. - Helse er hva du gjør det til, påstår Kleiven. mer... 19.01.2012 16:55:52

Nytt sykehus med ny tenkning

Ny struktur og nytenkning er stikkord for det nye sykehuset på Kalnes.

mer...
19.01.2012 14:30:32

Motiverer elever med Ny GIV

Prosjektet Ny GIV skal få elever i den norske skolen til å fullføre videregående utdanning. Prosjektet ble presentert på Østfoldkonferansen 2012.

mer...
19.01.2012 13:30:51

- Må ha levende lokaldemokrati

- Lokaldemokrati er både lurt og viktig, sa lederen av stortingets kommunalkomite, Heiki Holmås, da han snakket om den kommende stortingsmeldingen om samarbeid mellom stat og kommune på Østfoldkonferansen torsdag morgen. Se videointervju! mer... 19.01.2012 09:52:15

Skolereglement på mange språk

Polsk, burmesisk, albansk eller tysk. Nå finner du skolereglementet på 15 ulike språk. mer... 12.12.2011 10:40:22

Glade prisvinnere

- På vegne av Tempo Moss IF og alle frivillige: Tusen takk for Østfoldprisen. Dette inspirerer, sa daglig leder Odd Rune Karlsen da han mottok prisen under fylkestinget torsdag. mer... 08.12.2011 12:48:30

Riksantikvaren inspirerte fylkestinget

- Kulturminnene forteller historien om oss mennesker. Derfor er det viktig å ha fysisk bevis, når historien skal fortelles videre til de unge. I Østfold finnes det mange bevis å være stolte av, sa riksantikvar Jørn Holme til fylkestinget i formiddag. mer... 08.12.2011 10:34:22

God budsjettdebatt, få overraskelser

Flertallsinnstillingen fra fylkesutvalget ble som ventet stående etter en lang og god budsjettdebatt i fylkestinget i dag. mer... 07.12.2011 15:24:15

La fram budsjettforslagene

Ap, Sv, Sp og KrF la fram sitt budsjettforslag, Høyre og Fremskrittspartiet sitt, og Venstres ble lagt fram av fylkesordfører. Debatten kommer om to uker. mer... 24.11.2011 14:04:11

Viken filmsenters hovedkontor til Drammen

Blir landets største regionale filmsenter. mer... 23.11.2011 08:49:56

Nytt fylkesting i gang

I dag, torsdag 27. oktober, var det oppstart for nytt fylkesting, og Ole Haabeth (Ap) går på fire nye år som fylkesordfører. Ny fylkesvaraordfører er Per Inge Bjerknes fra Senterpartiet. (På bildet: fylkesordfører og fylkesrådmann). mer... 27.10.2011 10:34:40

Oppstart for plan om vindkraft i Østfold

Arbeidet med regional plan for vindkraft i Østfold er nå i gang. I den forbindelse inviteres det til oppstartsmøter onsdag 12. oktober. mer... 04.10.2011 16:16:08

Pris for universell utforming

Fylkesrådet for funksjonshemmede i Østfold deler hvert år ut "Pris for universell utforming", en erkjentlighet for stor innsats for å bedre funksjonshemmedes livsvilkår mer... 04.10.2011 12:28:54

Hurtiglading i Rygge

Rygge og Østfold har fått En av landets første offentlig tilgjengelige hurtigladestasjon for elbiler. Målet er å etablere et nett av ladestasjoner hele veien fra Halden til Kirkenes. mer... 04.10.2011 10:15:11

Ble inspirert av Inspiria

Både kultur- og kunnskapsstatsråden lot seg imponere under den offisielle åpningen av Inspiria Science Senter tirsdag. Det manglet ikke godord, hverken fra dem eller andre. mer... 30.08.2011 16:53:52

Ministerbesøk på Kalnes

- Vi må ta tak i klimatrusselen og gjøre noe med det, sa miljø- og utviklingsminister Erik Solheim da han besøkte Kalnes vg skole. mer... 29.08.2011 23:29:16

Sommerjobb på videregående

Noen av elevene som skal begynne på videregående i Sarpsborg tjuvstarter skoleåret med sommerjobb på skolen. De videregående skolene i byen har åpnet dørene for å øke interessen for skolegang. mer... 16.08.2011 15:32:07

Finn deg en forsker og søk Oslofjordfondet!

Det nærmer seg tid for utlysning av midler til hovedprosjekter i Oslofjordfondet med fokus på forskning i offentlig sektor og næringslivet. I mellomtiden får akuelle aktører muligheten til å delta på søknadsverksted. mer... 01.07.2011 09:41:29

Slik kan du søke om spillemidler

Tenker du på å søke om spillemidler til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg? Her får du vite hvordan det gjøres og hva som kreves. mer... 24.06.2011 13:57:11

Fylkestinget i uttalelse: Bevar Rygge flystasjon

Østfold fylkesting er bekymret for at det pågående arbeidet med langtidsplanen for Forsvaret vil føre til at den militære beredskapen på Østlandet blir svekket og at aktiviteten på Rygge flystasjon blir nedlagt. I dag samlet de seg enstemmig om en uttalelse til forsvarsministeren og forsvarskomiteen for å bevare Rygge. mer... 23.06.2011 15:30:24

Folkehelse-utfordring til ordførerne

Millionene som nå kanaliseres til kommune-Norge gjennom samhandlingsreformen må også brukes på forebyggende og helsefremmende arbeid i andre sektorer enn i helsetjenestene. Det forutsatte Stortingets helse- og omsorgskomité da de i forrige uke behandlet forslaget til ny folkehelselov. Nå utfordres Østfolds ordførere.
mer...
23.06.2011 14:55:50

Sjekket Østfolds arbeid med tilgjengelighet

- Jeg er veldig imponert over Solberganlegget, og hvordan tilgjengligheten er integrert på en naturlig måte rundt tårnet og på helleristningsfeltet, sa Åse Kari Haugeto, leder av Deltasenteret. mer... 15.06.2011 13:31:34

Ikke byråkratisk å ta inn lærling

Bedrifter som har lærling opplever det ikke som byråkratisk å anskaffe seg eller å ha lærlinger på arbeidsplassen. Det viser en nylig gjennomført undersøkelse. mer... 14.06.2011 15:55:54

Utvider Ny GIV

I løpet av kort tid har Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune satt Østfold på kartet i arbeidet med Ny GIV. Nå utvides tilbudet til å gjelde for samtlige ungdomsskoler og videregående skoler i fylket. mer... 14.06.2011 11:12:44

Satser på Haldenkanalen

Østfold fylkeskommune satser mye på vekst og næring langs Haldenkanalen, og har nå vedtatt vedtekter for prosjektet "Regionalpark Haldenkanalen", overbygningen som skal sikre helhetlig og samordnet utvikling. mer... 09.06.2011 11:08:42

Forskjellige prioriteringer

Både posisjonen og opposisjonen legger fram hvert sitt alternative forslag til hva Østfold fylkeskommune skal bruke penger på når fylkestinget 22. juni skal vedta økonomiplan for perioden 2012 - 2015. mer... 09.06.2011 11:04:39

Full klaff for bruinnvielsen

- Dette er en gledens dag. Endelig gjøres øyrikets beboere og virksomheter mindre sårbare, sa en stolt brueier og fylkesordfører Ole Haabeth da han klippet snoren under åpningen av den nye Værstebrua i Fredrikstad i går kveld. mer... 09.06.2011 08:05:09

Vant Holbergprisen

Med sin forskning på kulturkonflikter vant Alisa Mujanic fra Mysen vg skole den gjeve Holbergprisen for skole. mer... 09.06.2011 08:04:33

Rundhåndet komite

Samferdels, næring og miljøkomiteen hadde onsdag sitt siste møte før sommeren, og fordelte midler til en rekke gode formål. mer... 08.06.2011 21:57:24

Ny rekord?

I fjor hadde Østfold fylkeskommune størst økning i landet på formidling av læreplasser. Nå håper fylkeskommunen på enda flere læreplasser ved å beholde ekstratilskuddet. mer... 03.06.2011 15:23:10

Positive erfaringer med sosialkonsulenter

Nylig la en gruppe studenter fra Høgskolen i Vestfold frem en rapport om bruken av sosialkonsulenter ved videregående skoler i Sarpsborg mer... 27.05.2011 13:35:04

Motivasjon og helhetstenkning

Å gjøre dagens elever til fremtidens vinnere. Det var både kunnskapsminister Kristin Halvorsen og rektor Börge Ehrstrand opptatt av, da de i dag var innledere ved "Mestringskonferansen". mer... 10.05.2011 12:49:41

Premiert fotograf

Østfold billedarkivets fotograf Roderick Ewart forsynte seg grovt av premiebordet under "Eksponering 2011". Der ble han kåret til årets fotograf blandt institusjonsfotografer. mer... 10.05.2011 08:17:31

Ja til utløsing av Mosseveien-opsjon

Til tross for en viss uenighet om tidspunktet for utløsing og hvem som skal ta regningen for eventuelle overskridelser i Kråkerøyprosjektet, var det likevel et samlet fylkesting som stemte for å utløse opsjonen for videre opprustning av Mosseveien. mer... 28.04.2011 12:33:28

Gode eksempler fra Kirkeparken

Kirkeparken videregående skole får skryt av Utdanningsdirektoratet for sitt arbeid med sosialpedagogiske tiltak og synliggjøring av rådgivingstjenesten. mer... 26.04.2011 07:50:40

Fjærvik ny rektor

Solveig Olsen Fjærvik (35) er ansatt som ny rektor ved Kirkeparken videregående. Fjærvik tiltrer stillingen 1. august og tar over jobben etter Elisabet Gjerstad.

mer...
14.04.2011 14:53:21

Beholder yrkes- og utdanningsmessa

Yrkes- og utdanningsmessa avvikles ikke. Opplæring, kultur og helsekomiteen gikk tirsdag mot rådmannens forslag om å legge ned den årlige messen i Kongstenhallen.
mer...
12.04.2011 17:36:18

Innfører undervisningsevaluering

Opplæring, kultur og helsekomiteen i Østfold fylkeskommune vedtok i dag å innføre undervisningsevaluering. Nå skal elever i de videregående skoler, anonymt evaluere undervisningen.
mer...
12.04.2011 16:30:30

Foreslår deponi for oljeskadde fugler

Østfold fylkeskommune har nå sendt brev til både Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning og foreslått at det opprettes et deponi for oljeskadet sjøfugl i Østfold. mer... 21.03.2011 10:24:17

Gratulerer med gull, Vibeke!

- En imponerende bragd av de norske stafettjentene, som innfridde forventningene på hjemmebane! Vi i Østfold er fryktelig stolte av vår egen gulljente, Vibeke Skofterud, og gratulerer på det hjerteligste! sier en begeistret og imponert fylkesordfører Ole Haabeth om Østfolds nybakte verdensmester på ski. mer... 03.03.2011 16:01:31

Økt gjennomføring

To engasjerte damer skal dra i gang Ny GIV-satsingen i Østfold fylkeskommune og Sarpsborg kommune. Skolering, motivasjon og mestring er fellesnevneren for det de mener er et vellykket prosjekt. mer... 02.02.2011 23:10:56

Relasjonsbyggeren fra Torpedalen

Møt Line Næss, psykologspesialist og leder for PPT-teamet i Halden - hun er første kvinne ut i nettserien "Folk i ØFK" der vi presenterer kjente og ukjente ansikter i Østfold fylkeskommune mer... 01.02.2011 23:29:37

Åpning av Opplæringskontoret for VTA-bedrifter

Fredag 28. januar ble landets første Opplæringskontor for VTA bedrifter åpnet. Den offisielle åpningen ble gjort av fylkesmann Anne Enger ved høytidlig klipping av silkebånd.

mer...
01.02.2011 22:07:36

Og de nominerte er...

I dag offentliggjøres de nominerte til Årets lærling, men vinneren blir først gjort kjent etter jurymøtet 10. februar. Utdelingen av prisen finner sted på fylkestinget 3. mars, der lærlingen vil motta en sjekk på 5000 kroner.

mer...
01.02.2011 08:45:40
Min utdanning

Veileder på nett

Spørsmål om utdanning og yrker? Nå er svaret kun ett tastetrykk unna. Elever, lærlinger og andre søkende kan få svar fra karriereveiledere via nettstedet minutdanning.origo.no. mer... 24.01.2011 13:42:27

Utvidelse av fremmedspråk

Elever ved de videregående skolene i Østfold skal i disse dager velge fag for neste år. Nytt fra høsten av er at elevene kan velge både tysk, fransk og spansk på nivå lll. mer... 21.01.2011 11:02:08

Ny GIV i Østfold

I august lanserte statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Kristin Halvorsen storsatsingen Ny GIV. Nå har den nasjonale dugnaden, som skal øke gjennomføringen i videregående opplæring, for fullt nådd Østfold og pilotkommunen Sarpsborg. mer... 19.01.2011 14:27:30

Overtakelse av sykehustomten

- Dette markerer at vi endelig er i mål etter mange års hard jobbing og innsats, sa fylkesordfører Ole Haabeth, da han i dag kunne foreta den formelle overdragelsen av sykehustomen på Kalnes fra Østfold fylkeskommue til Sykehuset Østfold. mer... 17.12.2010 12:12:46

Demonstrerte for bedre busstilbud

Prisen på ungdomskort må ned fra 325,- kroner til 200,- kroner. Dessuten må kortet også kunne brukes på toget. Slik lød hovedkravene til et hundretalls ungdom som demonstrerte for bedre kollektivtilbud til ungdom i Moss i dag. mer... 10.12.2010 13:20:45

Norsk og helse hånd i hånd

Smilende ansikter møter oss når vi tar turen til Borg videregående skole en kald vinterdag. 13 fremmedspråklige elever setter alt sitt fokus på voksenopplæring i helse- og sosialfag, og stortrives med den ukentlige utplasseringen i Østfold-bedrifter. mer... 10.12.2010 11:39:09
Østfoldprisen 2010:

Prisverdig prisvinner

"En verdig prisvinner". Det har vært det unisone omkvedet etter at det ble kjent at Petter Skauen ble tildelt årets Østfoldpris. mer... 01.12.2010 07:50:24

Jentenes dag

Jentene tok rent bord under Østfoldmesterskapene i Kongstenhallen torsdag, og tronet øverst på pallen. Lykkeligst av alle var Veronica Kristiansen som nå er garantert læreplass i malerfaget. mer... 04.11.2010 14:37:26

- Søker over hele landet

Over 60 elever søkte Vg2 ambulansefag ved den nyopprettede linja ved Malakoff videregående skole i høst – 16 kom inn. Vi tok en prat med to av dem under yrkes- og utdanningsmessen i Kongstenhallen. mer... 03.11.2010 17:21:06

Løken fikk Y-faktors skolepris

- Pengene skal gå direkte til et felles arrangement for 10. klassingene ved Løken ungdomsskole, sier Marius Holmen og Johan Østereng like etter at elevrådsrepresentantene har mottatt prisen. mer... 03.11.2010 12:41:03

- Beste formidling på flere år

- Årets tall på 750 lærlinger viser at vi har lagt ned en kjempeinnsats, og at det er et steg i riktig retning. Dette viser også at det nytter å jobbe målbevisst over tid, sier leder i opplæring, kultur og helsekomiteen, Inger-Christin Torp. mer... 02.11.2010 14:59:17

Konkurrerer om læreplass

Onsdag 3. november kl. 09.30 er det duket for offisiell åpning av årets yrkes-og utdanningsmesse i Kongstenhallen. Og en heldig vinner av Østfoldmesterskapet for malerfag stikker av med en læreplass. mer... 02.11.2010 11:39:31

Y-faktor i Kongstenhallen

Har du Y-faktor? Ta turen til Kongstenhallen onsdag 3. og torsdag 4. november, og gjør deg kjent med veien til utdanning og yrke. mer... 27.10.2010 13:44:42

Karriereveiledning av flerkulturelle brukere

Karrieresenter Østfold inviterer alle som arbeider med karriereveiledning i Østfold til fagdag tirsdag 16. november på Rica City Hotell i Fredrikstad. mer... 26.10.2010 18:44:18

Gir 100.000 kroner til TV-aksjonen

Østfold fylkeskommune gir i dag 100.000 kroner til TV-aksjonen og fylkesordfører Ole Haabeth oppfordrer andre bedrifter i Østfold til å bidra til inntekt for Flyktninghjelpen. mer... 14.10.2010 13:20:34

Inviterer til generasjonskonferanse

"Ulik alder, like utfordringer - felles løsninger!" er tema når ungdommens fylkesråd og fylkeseldrerådet i Østfold inviterer alle fylkets ungdoms- og eldreråd til konferanse i Fredrikstad.
mer...
14.10.2010 07:54:07

Har du Y-faktor?

En jury bestående av Norges fremste rekrutteringseksperter skal finne Y-faktoren hos norske ungdommer. Har de det som skal til for å lykkes med sin utdanning? Vet de hva som kreves for å få drømmejobben? mer... 13.10.2010 10:42:23
Folk i ØFK

- Indre driv for opplæring

Møt Lars Magne Braarød Østby, rådgiver på Malakoff videregående skole og 13. generasjons bonde - han er første mann ut i en ny nettserie som presenterer kjente og ukjente ansikter i Østfold fylkeskommune. mer... 27.09.2010 08:48:32

Satser på leksehjelp

Marker kommune kan som første kommune i landet tilby leksehjelp også for 7. til 10. trinn. Sammen med Østfold fylkeskommune iverksetter kommunen et ettårig pilotprosjekt for ungdom i Marker. mer... 13.09.2010 14:45:10

- Positivt med KODE-kort

Under dagens redegjøring om kulturkortet KODE var medlemmene i opplæring-, kultur- og helsekomiteen positive til den gode utviklingen de siste to årene. De økonomiske aspektene ved kortet ble også presisert og grundig gjennomgått. mer... 07.09.2010 16:53:49

Øverst på lista står læreplass

Gard Erik, Bjørn Erik og Robert ønsker seg mest av alt læreplass, og bruker tiden til å oppsøke bedrifter og gjøre småjobber for andre. Derfor brukte de også tiden godt, for å få flere tips om å skaffe seg læreplass under dagens samling ved Halden videregående skole.
mer...
03.09.2010 15:11:43

Stabile tall for bortvalg

- Årets rapport fra PPT/OT viser en svak oppgang på 0,3 prosent fra 4,2 til 4,5 i bortvalgstallene fra de videregående skolene i Østfold. Likevel viser årets resultat at vi har stabilisert oss på nivå med fjoråret da vi hadde markant nedgang fra året før, sier fylkesopplæringssjef Einar Wium. mer... 20.08.2010 14:07:16

Strengere krav til fravær

De nye frafallsreglene med virkning fra 1. august medfører strengere krav til dokumentasjon og antall fraværsdager som kan strykes fra vitnemålet reduseres fra 14 til 10. mer... 19.08.2010 08:00:44

Lystopplevelse og interesse

- Bruk gjerne bøker som trash-tv. Med tanke på at dersom du ikke liker den, er det bare til å legge den fra deg og finne en ny. Etterhvert finner du den ene som motiverer deg til å lese videre, sa en engasjert Skranglebein. mer... 04.08.2010 09:46:31

Energi, miljø og unge gründere

Hva skal til for å få ferieklare elever til å tenke miljø, energi og sparetiltak? Saks, farget papir, sølvpapir og limstift - og så noen kreative løsninger. mer... 16.06.2010 23:15:52
Fylkestinget sluttbehandlet økonomiplanen i dag:

Lang debatt - få overraskelser

Uenighet om effektiviseringen innen videregående opplæring og styrking eller reduksjon av regional utvikling preget som ventet den lange og engasjerende debatten da fylkestinget sluttbehandlet økonomiplanen i dag. mer... 16.06.2010 15:44:37

Fysikk på Tusenfryd

Fysikkelevene ved Greåker videregående skole tok mandag teorien med seg til Tusenfryd, for å oppleve fysikkens mange krefter i praksis. Og det ble både frie fall, akselerasjon og vektløshet. mer... 07.06.2010 17:36:22

Ambassadørbesøk på Kirkeparken

Det var duket for høytidelig besøk onsdag da Østerrikes ambassadør i Norge gjestet Kirkeparken videregående skole i forbindelse med prisoverrekkelse til to av skolens elever. mer... 02.06.2010 23:09:44

Den magiske historie

Det var en vakker dag, de tre barna var glade, de spilte og sang. Plutselig kommer den onde heksen, som med ondskap i øynene stjeler alle instrumentene. Vil barna fra landsbyen finne dem igjen? mer... 02.06.2010 21:07:05

Reality og virkelighet

I kampen med 25 andre elevprosjekter fra 9 ulike skoler er elever fra Glemmen videregående nok en gang finalister til Holbergprisen i skolen. Det er fjerde gang skolen er representert i finalen, så langt er det kun gullet som mangler. mer... 01.06.2010 13:25:39

Gutter med ord

I dag var det endelig boklansering for 28 gutter på 9. trinn i ungdomsskoler i Fredrikstad og Hvaler. Etter nærmere et halv år med jobbing, var boken "Gutter med ord: vennskap" det synlige resultatet. mer... 31.05.2010 16:47:51

Oversettelsesprogram ikke tillatt

Elever som bruker oversettelsesprogram under nynorskeksamen vil bli tatt for fusk, presiserer opplæringsavdelingen i Østfold fylkeskommune. mer... 27.05.2010 08:12:23

Startet rivingen

I dag startet rivingen av bygg B og C ved Mysen videregående skole, før arbeidet med nybygget, som skal inneholde blant annet elevkantine og vrimleareal, begynner etter sommeren. mer... 20.05.2010 22:37:47

Partnerskap i samtlige regioner

Partnerskap for karriereveiledning har nådd en ny milepæl, ettter at Østfold fylkeskommune inngikk ytterligere en avtale med kommunene i Indre Østfold. mer... 12.05.2010 10:52:41

Østlandsmester i sveising

Eirik Andreassen fra Glemmen videregående sveiset seg til seier i Østlandsmesterskapet for Vg1 TIP, mens Phaithun Chusalap fra Borg videregående skole tok en sterk andreplass på Vg 2 industriteknologi. mer... 11.05.2010 17:21:56

- Å være tilgjengelig for elevene

Kontaktlærerrollen må få større fokus, og tiltak mot frafall i videregående opplæring må kanskje starte så tidlig som i barnehagen og på tidlig grunnskolenivå. Det var noen av poengene som kom frem under fredagens erfaringskonferanse. mer... 09.05.2010 23:16:42

Helsefagarbeidere klare for NM

- Tiden før de utropte vinnerlaget var helt forferdelig, vi måtte vente så utrolig lenge. Men, da var det ekstra deilig å vinne. Nå er det bare til å jobbe hardt og satse fullt frem til NM, sier Sarpsborg-jentene Kamilla og Susanne. mer... 29.04.2010 00:16:24

Karpe Diem til UNIK 2010

Ungdom i Østfold kan glede seg. 12. juni får de muligheten til å oppleve to av Norges mest populære artister. Karpe Diem besøker ungdomsfestivalen UNIK 2010 i Kulåsparken i Sarpsborg. mer... 27.04.2010 10:00:44

Nytt partnerskap for karriereveiledning

Østfold fylkeskommune har inngått ytterligere en avtale om Partnerskap for karriereveiledning, denne gang med kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler mer... 21.04.2010 22:10:17

Ny rekord for konstituert leder

Jytte Undrum hadde i dag sin første arbeidsdag som konstituert leder for Karrieresenter Østfold. Undrum tar over for Arne Hæhre som har gått over i stillingen som leder for NAV Fredrikstad. mer... 13.04.2010 22:28:12

- Skal spre gode erfaringer

I samarbeid med Høgskolen i Østfold inviterer Østfold fylkeskommune til erfaringskonferanse om bortvalg fredag 7. mai. mer... 09.04.2010 16:32:36

Seier til Malakoff-gutter

Smart Solutions UB fra Malakoff videregående skole ble kåret til "Best overall company" på Nordic Trade Fair i Odense, og vant i sterk konkurranse med ungdomsbedrifter fra flere land. mer... 08.04.2010 22:37:24

Royal åpning av Halden fengsel

Det var duket for en royal åpning da Hans Majestet Kong Harald torsdag formiddag var til stede under den offisielle åpningen av Halden fengsel. mer... 08.04.2010 20:11:03

Aktivitet fra morgen til kveld

Festflagget vaiet i vinden da Kalnes videregående skole inviterte til storstilt åpning av Kalneshallen og byggfaghallen. Med rektor i finstasen og føringen fikk de innbudte gjestene en flott opplevelse av de moderne byggene. mer... 07.04.2010 23:47:49

- KS må på banen

- KS må komme på banen med en felles anmodning til kommunene om å øke antall læreplasser. Vi forholder oss til dagens vedtak, men vi vil selvfølgelig vurdere antallet dersom det skulle bli aktuelt, sier ordfører i Råde, Kjell Løkke. mer... 07.04.2010 19:12:43

Pelle på sporet av stoff

Vg1 idrettsfag på Kalnes videregående skole fikk forleden dag "overraskende" besøk av politiet. Med narkotikahunden Pelle i front fikk elevene et realistisk møte med politiets narkotikaaksjoner.
mer...
26.03.2010 15:15:28

Ekstra tilskudd til lærebedrifter

- I forbindelse med årets formidling ønsker vi flere lærebedrifter i Østfold, og vil derved gi dem et ekstra tilskudd på 2000 kroner pr. måned, sier Bjørn Magnus Johansen, seksjonssjef i opplæringsavdelingen. mer... 09.03.2010 22:09:07

- Dobbeltsporet må prosjektfinansieres

- Dobbeltsporet til Halden må prosjektfinansieres for å kunne stå ferdig innen 2022. Det sier leder av Jernbaneforum Øst, Gretha Kant. Fylkesordfører Ole Haabeth er enig. Begge mener at Dobbeltspor til Halden 2022 er svært viktig del av utviklingen av det regionale og nasjonale jernbanenettet. mer... 01.03.2010 11:42:41

- Engasjert og faglig meget dyktig

- De pengene kommer godt med, fleipet Ole Martin Skolmo da han mottok en sjekk på 5000 kroner under dagens fylkesting. Skiptvedtgutten var likevel veldig ydmyk og glad for at Yrkesopplæringsnemnda hadde valgt akkurat han blant de 18 nominerte til Årets lærling. mer... 18.02.2010 15:15:55

Åpner ny filial

Fra onsdag 17. februar utvider Karrieresenter Østfold sine tjenester. Hver 14. dag vil senteret tilby veiledning og råd også i Moss. Den nye "filialen" blir lokalisert i NAV sine lokaler, og selvføgelig med eget kontor. mer... 08.02.2010 07:35:01
Årets lærling 2009

- Hadde det vært mulig å klone han?

Montørene sloss om å ha han med ut på jobb. Han beskrives som omgjengelig og blid, og han gikk ut av skolen uten feil på eksamen! I dag ble elektriker Ole Martin Skolmo kåret til Årets lærling. mer... 04.02.2010 20:31:25

Ulykke ved Borg videregående skole

To elever sendt til Sykehuset Østfold, Fredrikstad, etter ulykke på Borg videregående skole. mer... 28.01.2010 13:38:11

Dobbelkompetanse med TAF

I høst kunne Borg videregående skole slippe nyheten om opprettelsen av egen TAF-linje innenfor kjemiske prosessfag. Yrkesutdannelsen, som gir både spesiell studiekompetanse og fagbrev, legger til rette for at elevene skal kunne utøve en rekke yrker innenfor prosessindustrien. mer... 26.01.2010 16:30:15
Energi for framtida

From pollution to solution

De gikk seirende ut av dagens gründercamp - Tony, Simen, Fredrik og Anne Helene, nå venter Trondheimstur og finalen i Nasjonal Gründercamp for videregående skoler. mer... 15.12.2009 17:39:29
Lærevillig, lur og ledig

Ut i Østfold for flere læreplasser

Du har kanskje sett den rullende rundt på veien - bilen med kampanje "Flere læreplasser". Nå har fylkeskommunen flyttet seg innendørs! Er du innom kjøpesentre i førjulsstriden kan du komme til å møte denne gjengen. mer... 06.12.2009 22:48:42
Fylkestinget:

Lang budsjettdebatt

Forskjellig syn på prioriteringer gjorde sitt til at det ble en omfattende prosess før fylkeskommunens budsjett for 2010 ble vedtatt onsdag. mer... 02.12.2009 16:30:15

Fikk priser i Göteborg

Elever fra Malakoff videregående skole vant kategorien "internasjonalt samarbeid for fred og internasjonal samhandling" under utdelingen av Ungdommens fredspris i Göteborg onsdag ettermiddag. Elever fra St.Olav fikk andreplassen i samme kategori, og dermed gjorde de to Østfoldskolene rent bord. mer... 02.12.2009 15:00:00

Sammen om Energiforum Østfold

Energiforum Østfold ble i dag stiftet, og samlet flere aktører fra både offentlige og private virksomheter og organisasjoner som nå skal utvikle Østfold til et verdiskapende og ledende fylke innenfor energiomstilling. mer... 24.11.2009 15:48:18
Offentliggjort i formiddag:

Østfoldprisen 2009 til Ola Vigen Hattestad

- Ola Vigen Hattestad tildeles Østfoldprisen 2009 for sine fantastiske internasjonale prestasjoner i skisporet sist sesong. Han er en flott ambassadør for Østfold og viser at han er stolt av hvor han kommer fra. Juryen har dessuten vektlagt hva Ola gir tilbake til barn og unge i hjembygda, sa juryleder Svein Christoffersen da han kunngjorde avgjørelsen i formiddag. mer... 19.11.2009 10:00:58

- To sånne små snusere

Mens 60 foreldre og foresatte benyttet anledning til å være til stede på informasjonsmøte, traff vi far og datter på jakt etter utdanning og yrker. 10. klassingen Sophie besøker tautdanning 09 hele to ganger i løpet av uka. mer... 04.11.2009 22:31:10

Og den mest allsidige er...

Fylkeskommunens utsendte (les: utskremte) skulle igjen til pers for å teste ukjente yrker. Utstyrt med kamera og blokk var det i år Rune og Anne-Cathrine som tok sjansen. mer... 04.11.2009 17:06:11

Rullende lærlingekampanje

Interessert i lærling? Da må du følge med når du er ute og kjører. Lærlingekampanjen i Østfold fylkeskommune ruller nemlig nye veier. Nå skal fylkeskommunens to biler få flere bedrifter til å ta inn lærling. mer... 29.10.2009 14:15:39
Kulturminnevern:

Fredningsprosess i gang på Store Råholmen

For første gang har fylkeskonservatoren benyttet bestemmelsen om midlertidig fredning. mer... 26.10.2009 12:25:15

Enighet om styrking av dans

Til tross for enighet rundt ønsket om å delta som pilotfyke for styrking av dans i fylket, ble danselinjen i Halden nok en gang tema for politikernes diskusjoner.
mer...
13.10.2009 17:32:36

Bygge kompetanse for Østfold

De to lederne Arne Hæhre og Jan Gander kan endelig invitere kunnskapshungrige østfoldinger til Karrieresenter Østfold og Etablererservice Østfold. I ettermiddag var det nemlig offisiell åpning av de to sentrene i Kirkegata 69 i Sarpsborg. mer... 06.10.2009 20:29:46

Pulserende hjerte midt i skolen

Så var endelig dagen her, nye Kirkeparken videregående skole kunne endelig overleveres til rektor Elisabet Gjerstad. Og i tradisjonens tro ble siste symbolske spadestikk tatt midt i skolens hjerte. mer... 06.10.2009 19:08:10

Veileder og etablerer østfoldingene

Østfolding og trenger veiledning eller informasjon om yrkes- og utdanningsvalg? Eller går du med en etablerer i magen? Da har vi endelig et tilbud for deg. Tirsdag 6. oktober er det nemlig offisiell åpning av Karrieresenter Østfold og Etablererservice Østfold. mer... 02.10.2009 07:56:12
Åpningen av nye Kirkeparken

Fra 1832 til komplekst og moderne

6. oktober feires dagen med pomp og prakt i Moss. Da er det endelig offisiell åpning og overlevering av nye Kirkeparken videregående skole. Med sin imponerende arkitektur har skolen allerede rukket å bli et kjent landemerke midt i bykjernen. mer... 01.10.2009 07:53:21

- Rett på respekt

- Vi mennesker er ulike og alle har rett på respekt. Det må vi ta med oss i møtet med lærlingene våre. Dere skal huske at det også er viktig å møte ungdommen på deres arena, sa Anita Johansen under gårsdagens samling for faglig ledere og instruktører. mer... 11.09.2009 10:52:32
Samferdselsministeren gir Rygge 21.000 flybevegelser:

- En svært gledelig avgjørelse

- Dette er en svært gledelig beskjed å få. Dette gir flyplassen gode muligheter til å utvikle seg på en måte som vil kunne gi et godt reisetilbud til østfoldingene og næringslivet i Østfold. Dette betyr også og at flyplassen vil kunne få en drift i balanse innen uoverskuelig framtid. Slik kommenterer fylkesordfører Ole Haabeth gladmeldingen samferdselsministeren presenterte på Moss Lufthavn Rygge i går. mer... 10.09.2009 10:06:53
Ungdommens fredspris 09

Mangfold, fred og relasjoner

St. Olav videregående skole vant Ungdommens fredspris i fjor for deres vennskapsprosjekt med en skole i Sør-Afrika. Nå er det igjen mulig for østfoldskolene å levere inn sitt bidrag til prisen. mer... 03.09.2009 11:55:32

- Lei av å være uten læreplass

Nærmere 40 søkere til læreplass uten tilbud hadde møtt opp da Østfold fylkeskommune inviterte til første samling i Moss. Hensikten med samlingen var å motivere søkerne til å gå aktivt ut i prosessen og samtidig informere om alternativ Vg3. mer... 02.09.2009 16:50:04

På skolebenken for vann i Europa

- Mye ny kunnskap om vann som klimautfordring og at vannmangel er et økende problem i Europa. En påminnelse om hvor privilegerte vi er som ikke har knapphet på vann hjemme. Gode prosjektideer og nye kontakter til nytte i det regionale utviklingsarbeidet. Slik oppsummerer Østfolds deltakere etter årets AER-sommerskole i Valencia. mer... 31.08.2009 15:03:02
Nasjonal opplæringskonferanse 2009:

- Felles ansvar

- Vi har alle et felles ansvar for å forhindre at elever dropper ut av utdanningen uten å fullføre, sa fylkesordfører Ole Haabeth da han åpnet Nasjonal opplæringskonferanse i Sarpsborg onsdag ettermiddag. mer... 12.08.2009 12:27:53
Frafall i videregående opplæring

Nedgang på 30 prosent

- En nedgang i frafallstatistikken på rundt 30 prosent fra fjorårets resultat er veldig oppløftende. Det viser at de ressursene og tiltakene vi har satt inn hjelper, sier Inger-Christin Torp, leder for opplæring-, kultur- og helsekomiteen. mer... 11.08.2009 07:50:24

Setter kursen mot Østfold

12. til 14. august arrangerer Østfold fylkeskommune Nasjonal opplæringskonferanse. I overkant av 360 deltakere har meldt seg på til konferansen som i løpet av de tre dagene setter kursen fra eget farvann til verdenshavet. mer... 05.08.2009 08:55:24

- Skal motivere til utdanning

Mens sommerferien nytes av de fleste er det en som går rundt med sommerfugler i magen og spent ser frem til å komme tilbake på jobb. 1. august tiltrer nemlig Rolf Stene for fullt stillingen som leder for fengselsundervisningen ved Halden fengsel. mer... 23.07.2009 21:27:07

Ny fase i prosjektet

Lederne for rådgivernettverkene i Halden, Sarpsborg og Fredrikstad-Hvaler er godt i gang med å koordinere samarbeidet mellom karriereveiledere i de respektive kommunene og fylkeskommunen. mer... 01.07.2009 11:51:28

Inviterte til HR-samling

Det ble både rom for faglig innhold og sosialt samvær da Østfold fylkeskommune arrangerte samling for fylkeskommunenes HR-medarbeidere. mer... 24.06.2009 14:00:04

Tøffe tider krever kompetanse

Antall søkere til læreplasser i år er langt høyere enn antall tilgjengelige plasser. Derfor er behovet for nye lærebedrifter som kan ta imot lærlinger og bidra til økt verdiskapning stort. Økt investering for læreplasser, er nødvendig når pilen i markedet omsider snur. mer... 23.06.2009 07:55:04

Sikrer kandidater og bedre opplæring

Lærekandidat Arne Alexsander Olsen er en av deltakerene i prosjektet Vandreboka. Torsdag avsluttet han sin kompetanseprøve i sveisefaget - på best tenkelige måte. mer... 16.06.2009 09:45:21
En dag i mitt drømmeyrke

Realist, javisst!

Han har planene klare, den 16 år gamle haldenseren vet hva han skal bli. Og etter en dag hos IFE er det lenger ikke tvil - Jostein Kvitvang skal fortsatt bli sivilingeniør. mer... 22.05.2009 10:58:54

Støtter etablering av heis

Punkt Ø og Momentum Kunsthall fikk i dag 200.000 kroner til installering av heis. Når Momentum 2009 - Norsk biennale for samtidskunst åpner i august, skal den være tilgjengelig for alle. mer... 22.04.2009 16:20:16

- Tenk, syvbarnsmor og Årets lærling.

- Tusen takk til alle som har støttet meg. Spesielt Østfold fylkeskommune som har gitt meg prisen som Årets lærling. Dette er en stor seier for meg, sa Fadumo Ali etter onsdagens overrekkelse. mer... 04.03.2009 17:40:02
Fylkesplanen:

Styring eller overstyring?

Klassiske, politiske skillelinjer kom klart til syne da fylkestinget torsdag debatterte fylkesplanen som skal gjelde de neste 40 årene. mer... 26.02.2009 12:58:25

Tilgjengelighet for alle

Under dagens temakonferanse sa Fylkesordfører Ole Haabeth at han håpet på politisk enighet om at fylkeskommune kan bli pilotfylke for universell utforming. Saken skal behandles politisk 19. mars. mer... 24.02.2009 18:15:29

God gammel fylkeskommunal årgang

Vi skal nå møte to ferske pensjonister. Begge har hatt Østfold fylkeskommune som arbeidsplass siden 90-tallet. Enkelte likheter finner vi, men pensjonisttilværelsen møter de ganske så forskjellig. mer... 19.02.2009 09:24:02

Input til god ledelse

- Ved at ledelse settes ut i praksis blir jeg mer bevisst på hva man gjør og hvorfor. Det kan være vanskelig å utøve alt, men dette gir meg i hvert fall gode redskap som forholdsvis ny, sier teamleder ved Mysen videregående skole, Christina Boyhan. mer... 18.02.2009 09:29:17

- Du kan, du vil!

Årets lærling Fadumo Ali håper at hun kan bidra til å motivere flere voksne og, ikke minst, minoritetsspråklige til å ta en utdannelse. Til tross for språkvansker i begynnelsen, angrer ikke Fadumo på at hun valgte å utdanne seg til helsefagarbeider. mer... 16.02.2009 11:28:59

Helt rått, Mysen

Stemningen var helt rå da Karpe Diem og Madcon vartet opp med fete beats og hip hop moves under den direktesendte P3-sendingen fra Eidsberghallen. mer... 12.02.2009 22:24:51

- Vi må unngå drop-outs og sikre tilbudsviften

NIFU Steps rapport om elever og lærlingers bruk av videregående opplæring skal nå diskuteres i de ulike politiske gruppene, før det settes ned en politisk arbeidsgruppe som skal jobbe videre med tilbudsstrukturen i Østfold. mer... 10.02.2009 17:50:22

Syvbarnsmor ble årets lærling

Stemningen var høy på Sykehuset Østfold, Fredrikstad, da helsefagarbeider Fadumo Ali ble kåret til Årets lærling. Syvbarnsmoren er den tredje som blir tildelt utmerkelsen og en pengepris på 5.000 kroner fra Yrkesopplæringsnemnda og Østfold fylkeskommune. mer... 09.02.2009 11:18:01

Fra Millennium til gallerinettverk

- Utstillingen har til nå vært godt besøkt og vi ser frem til andre utstillinger i tiden som kommer. Vi har blitt en del av gallerinettverket til Nasjonalmuseet, så nå kan vi se frem mot et spennende samarbeid med dem, sier bibliotekar Bente Bjar ved Glemmen videregående skole. mer... 08.02.2009 21:58:52

Madcon og Karpe Diem til Mysen videregående

Og så falt avgjørelsen. Mysen videregående trakk det lengste strået og fikk flest stemmer i konkurransen om konsert med to av norges mest profilerte hiphip-grupper - Madcon og Karpe Diem. mer... 06.02.2009 14:45:27

- Må ut og se hva som blir gjort

- Det viktigste nå blir å dra rundt på de videregående skolene for å se hvilke tiltak de har kommet opp med. Skolene har nemlig en rekke gode tiltak som vi kan jobbe videre med, sier Kristine Grinderud om sitt nye beite i arbeidet mot bortvalg. mer... 05.02.2009 09:02:34

- Enkeltpersoner utgjør forskjellen

Østlandssamarbeidets gruppe for fag- og yrkesopplæring var onsdag samlet på fylkeshuset i Sarpsborg for å dele sine erfaringer om lærekandidatordningen og kompetanse på lavere nivå. mer... 22.01.2009 12:50:33

Sats på det som er viktig

Kort fortalt - nyttige innspill og involvering av de som jobber med og for barn og unge var resultatet da fylkeskommunen mandag inviterte til konferanse rundt fylkesdelplanen Barn og unge. mer... 21.01.2009 08:30:36
Fag- og svennebrevutdeling

- Ta til deg mest mulig

Slik oppsummerte Heidi Eirin Smaaberg sin læretid da hun onsdag mottok fagbrev innenfor hestefaget. Da var det nemlig duket for høytidelig utdeling av fag- og svennebrev i Sarpsborg. mer... 20.01.2009 11:05:49
Onsdag 14. januar: foredrag og kafé

Vandreutstilling fra millenniumet

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design inviterer sammen med Glemmen videregående skole til utstillingen Scandinavian Design ved Millenniumskiftet. mer... 08.01.2009 08:32:45
Statusrapport overgang til videre utdanning og arbeidsliv:

– Må sikre økt kompetanse og læreplasser

Bruker ungdom i Østfold kompetansen sin etter endt videregående opplæring? Det ønsket Østfold fylkeskommune svar på. Nå foreligger resultatene fra rapporten om overgangen til videre utdanning og arbeidsliv. mer... 07.01.2009 12:45:33

- Som en kick-off for søkeprosessen

- Vi går inn i noen hektiske måneder nå så denne samlingen fungerer som en kick-off for søkeprosessen. Dessuten er den veldig nyttig, sier Tone Fossvik, sosialpedagogisk rådgiver ved Borg videregående skole. mer... 06.01.2009 17:25:27

- Gode ideer og løsninger

En ny milepæl ble nådd da det i dag ble inngått partnerskapsavtale i karrieveiledning rettet mot ungdom mellom Østfold fylkeskommune og Halden kommune. Avtalen er den tredje i rekken som signeres i høst. mer... 27.11.2008 16:30:22
Fylkesutvalget i formiddag:

Østfoldprisen 2008 til Per Olav Andersen og Ole Evenrud

Fylkesutvalget vedtok i formiddag enstemmig å tildele Østfoldprisen 2008 til Per Olav Andersen og Ole Evenrud, initiativtakerne til "Allsang på grensen". - Prisvinnerne har på en imponerende måte vist årelang utholdenhet og utrettelig engasjement for en idé de har hatt tro på. Resultatet har blitt et arrangement som har satt Østfold på kartet langt utenfor fylket, heter det blant annet i fylkesutvalgets begrunnelse. mer... 20.11.2008 11:32:49
Flertallets budsjettforslag i fylkesutvalget i dag:

Uendrede busstakster og flere ungdom gjennom videregående

At busstakstene skal forbli uendret, og at det må gjøres noe for å få flere unge gjennom videregående var samtlige partier enige om da fylkesutvalget behandlet forslag til budsjett for 2009 i formiddag. Og selv om de sparer den store debatten til fylkestinget 3. desember, fikk de lagt fram sine kjernesaker og endringer i forhold til fylkesrådmannens budsjettforslag. mer... 20.11.2008 11:28:55

Skal bedømme nye lærefag

Mandag denne uken samlet seksjon for opplæringstjenester 56 prøvenemndsmedlemmer til samling rundt bedømming i nye lærefag. mer... 13.11.2008 12:32:15

Skolebrus - hvorfor ikke?

Styreleder i Østfoldhelsa, Aase Botnevik Rennesund, utdyper her noen av argumentene for beslutningen om et sunnere vareutvalg ved de videregående skolene mer... 31.10.2008 09:19:53

Partnerskapsavtaler inngått med Sarpsborg, Hvaler og Fredrikstad

To partnerskapsavtaler for karriereveiledning rettet mot ungdom er inngått mellom Østfold fylkeskommune og Sarpsborg-regionen, samt fylkeskommunen og kommunene Hvaler og Fredrikstad. mer... 23.10.2008 08:00:23
Til nær 8000 husstander i Fredrikstad og på Hvaler:

- Vær så god, gratis busskort!

Om kort tid vil 6000 husstander i Fredrikstad og 1700 husstander på Hvaler få et gratis busskort i posten. Gaven er en del av et kollektiv- og miljøinitiativ fra vertskommunene og Østfold kollektivtrafikk.
mer...
16.10.2008 10:01:35

Glemmen-elever vant kokkemesterskap

Glemmen videregående skole vant duellen og kunne gå seirende ut av konkurransen som Østfoldmestre for kokkeelever. Nå venter Østlandsmesterskapet i Skien i slutten av måneden. mer... 13.10.2008 21:30:35

Medaljedryss til Norge i Yrkes-EM

I tidenes første Yrkes-EM hentet Norge hjem hele elleve medaljer, hvorav to av de edle metallene tilfalt østfoldinger. Mesterskapet gikk av stabelen i Rotterdam 18.-20. september. mer... 23.09.2008 08:15:48

Samtalen - sted for endring

Onsdag ble en ny milepæl nådd for rådgivningstjenesten i Østfold fylkeskommune. Rådgivere og lærere fra både de videregående skolene og grunnskolen satte seg på skolenbenken for å øke sin kompetanse gjennom studiet sosialpedagogisk rådgivning. mer... 17.09.2008 13:30:08
Vedtatt i Opplæring, kultur og helsekomiteen i dag:

Delta K blir til Østfold Kulturproduksjon

Østfold Kultur.....KØ....Østfold Kult-prod....Delta Kultur....Østfold Kulturproduksjon. Politikerne i OKH-komiteen engasjerte seg i reneste Jan Erik Volds "kulturuke"-stil da de i dag behandlet saken om navnebytte for Delta K Østfold. mer... 11.03.2008 15:24:01
Fylkestinget i ettermiddag:

Begbymannen til debatt nok en gang

Hvilket blikkfang som skal vekke oppsikt ble nok en gang diskusjon da fylkespolitikerne behandlet saken om rasteplass og informasjonssenter ved Solbergkrysset i ettermiddag. Det var imidlertid ingen uenighet om å satse for fullt på rasteplassen med informasjonssenteret, inkludert tårn med heis og trapp. mer... 28.02.2008 14:54:09
Historisk for Østfold:

350 år siden freden i Roskilde

26. februar er det 350 år siden Sverige og Danmark-Norge inngikk freden i Roskilde. Det skulle få stor betydning for det Østfold man kjenner i dag. mer... 20.02.2008 09:08:40

Inspirasjonskilde for det videre arbeidet

Fredag 15. februar samlet Østfold fylkeskommune de viktigste aktørene for voksenopplæring i fylket. Med et mål for øye - et felles løft for voksenopplæring. mer... 19.02.2008 10:52:38
Drømmeyrket mitt

En dans på roser?

For 3 år siden lærte Mari Fjeld hva flat back, turnout og release ned betyr. Nå vil hun lære enda mer. Hun vil bli proffdanser! mer... 18.02.2008 12:00:17
Moss Lufthavn Rygge offisielt åpnet i dag:

- Gratulerer Østfold!

- Det er med glede og stolthet jeg kan gratulere og ønske landets flotteste, best universelt utformede og miljøtilpasset flyplass lykke til med driften og utviklingen. Gratulerer til alle eiere og pådrivere - endelige er utholdenheten blitt belønnet! hilste fylkesordfører Ole Haabeth på vegne av Østfold fylkeskommune da Moss Lufthavn Rygge ble offisielt åpnet i dag. mer... 14.02.2008 23:30:33

Nettvett og en digital skolehverdag

Er ungdommen bevisst hvilke spor de legger igjen når de bruke internett og hvor går grensen for hva en kan publisere på nettet? Dette og mye mer stod på programmet da det ble invitert til ungdomsseminar på fylkeshuset. mer... 14.02.2008 17:32:28

Vil du bli faglaborant?

Går du på studiespesialsering Vg1 og kunne tenkt deg en yrkesmulighet som faglaborant, da kan laboratoriefaget være veien å gå. mer... 07.02.2008 17:24:29

International Baccalaureate - noe for deg?

Går du på Vg1 studiespesialsering og kunne tenke deg to år på en internasjonal linje? Da kan International Baccalaureate på Frederik II videregående være noe for deg. mer... 06.02.2008 19:56:59
Drømmeyrket mitt

Pukk, dumper og drift

Noen drømmer om å bli politi, sykepleier, lærer og megler. Andre drømmer om et yrke der man til enhver tid kan være ute - nesten. Ole Bønøgård fra Aremark vil i hvert fall ha muligheten til det. mer... 31.01.2008 20:47:43

Kraftig tilbakegang av Østfold-røykere

- Forbyggende arbeid nytter, sier en fornøyd leder av Østfoldhelsa Knut-Johan Rognlien. Ferske røyketall viser en dramatisk tilbakegang i andelen Østfold-røykere. mer... 31.01.2008 15:54:22
Drømmeyrket mitt

Viktigste våpen er ordet

Hva har en 10. klassing fra Våler til felles med danske Anna Pihl? Foruten at begge er jenter og har mørkt hår? mer... 29.01.2008 09:11:28

Rygge får utvidede åpningstider

- Dette hadde jeg faktisk forventet. For meg var det helt utenkelig at Moss lufthavn Rygge skulle få dårligere konkurransevilkår enn andre flyplasser, sier en lettet fylkesordfører Ole Haabeth etter at Samferdselsdepartementet i dag endelig ga grønt lys for utvidede åpningstider. mer... 25.01.2008 11:10:05
Drømmeyrket mitt

Å tegne med lys

Camilla fra Tindlund ungdomsskole har lenge drømt om å bli fotograf. Onsdag fikk hun tilbringe dagen hos Fame Fotografene Sarpsborg - nå vil hun VIRKELIG bli fotograf. mer... 23.01.2008 22:25:26

Yrkesopplæringa klar for nye oppgaver

Når den nye Yrkesopplæringsnemnda tar fatt på oppgavene sine stilles det helt andre krav til medlemmene. Lovendringer som trådde i kraft i høst medfører flere krevende oppgaver. mer... 17.01.2008 15:55:40

Nyttårsgave til Malakoff og Borg

Fredag får elever og lærere på kjøretøy ved Malakoff og Borg videregående skoler en splitter ny bil i nyttårsgave. Til stor glede for de bilinteresserte. mer... 08.01.2008 10:10:21

- De beste frisørene skaper vi selv

Dette utsagnet er frisør Line Ileby Sørensens største fanesak. Nå skal 37-åringen virke som daglig leder i arbeidet med å opprettede et opplæringskontor for frisørfag.

• En organisasjon, drevet av bedrifter i en bransje, som samarbeider om
opplæring for lærlinger
• Sammen må bedriftene kunne gi opplæring i hele læreplanen for faget/fagene
• Lærekontrakten blir inngått mellom lærlingen og opplæringskontoret
• Opplæringskontoret kan være organisert som forening, stiftelse
eller aksjeselskap
mer...
20.12.2007 10:22:22

Sprudlende feierlærling

Hva får en 18 år gammel jente til å bli feierlærling? På landsbasis er det kun 10 prosent kvinnelige feiere, haldenseren Inga Lovise Iversen feier sine piper i fornemt selskap. mer... 07.12.2007 09:51:07

Samler rådgivere og karriereveiledere

7. og 8. januar inviteres rådgivere og karrieveiledere til orienteringsmøter angående søkning til inntak og formidling 2008. mer... 06.12.2007 08:54:25
Opplæringsnytt

- Flere menn i barnehagen

Stian Rusten Olsen er 18 år og har i hans unge liv slitt med lese- og skrivevansker. Det hindrer likevel ikke den fotballinteresserte gutten til å realisere drømmen sin. mer... 05.12.2007 09:19:05
Østfoldprisen 2007:

"Stemmen fra Østfold" årets prisvinner

- Få journalister i Østfold – om noen – har betydd mer for å bevare og styrke østfoldidentiteten enn Hans Jørgen Olsen. Gjennom to tiår har han vært selve "stemmen fra Østfold" gjennom sine direktesendinger på radio. Hans evne til å skape kontakt med lytterne, den folkelige, varme og nære formen og den genuine østfolddialekten har vært hans varemerke, sa "juryformann" Svein Christoffersen da fylkesutvalget i formiddag enstemmig vedtok vinneren av Østfoldprisen 2007. mer... 22.11.2007 10:15:58
Kommentar på Aftenposten-oppslag

Undervisningstilbudet til elevene i Østfold

Østfold fylkeskommune ønsker å kommentere Aftenpostens oppslag i dag, der det skrives at videregående skoler kutter i lærernes undervisningstid for å spare penger og at konsekvensen er at elever ikke får de timene de har krav på. mer... 21.11.2007 12:33:16
Utredning om høyhastighetstog presentert i dag:

- Positivt for Østfold

- Østfold fylkeskommune er godt fornøyd med at jernbanestrekningen Oslo –Gøteborg er foreslått utbygd for høyhastighetstog av de tyske konsulentene VWI-gruppen. At strekningen også sees som en av de to enkleste og rimeligste å anlegge, bør bety noe for en forsert utbygging av dobbelspor i Østfold, sier fylkesordfører Ole Haabeth i en kommentar til Høyhastighetsrapporten samferdselsdepartementet presenterte i ettermiddag. mer... 01.11.2007 12:46:38

En utfordring for hele skolen

- Karriereveiledning har med hele opplæringen å gjøre. Det som skjer i klasserommet hver dag er en viktig del av dette, understreket Elevorganisasjonens leder Vibeke Mohn Herberg. mer... 21.09.2007 11:32:32

Fortsatt stort fokus på bortvalg

Bedre registrering av fravær og aktiv oppfølging av elever. Dette er blant tiltakene fylkesopplæringssjef Einar Wium og leder for Oppfølgingstjenesten, Rita Magnussen, har tro på skal bidra til å redusere bortvalg i den videregående opplæringen. mer... 21.09.2007 07:59:44

Fire om dagen og en på skolen

Kan et grønt eple eller en saftig gulrot bidra til å øke elevenes læring eller hjelper det kun når magen knurrer? Politikerne ”bends it like a banana” og serverer ungdommen frukt og grønt i skolehverdagen. mer... 14.09.2007 06:05:45

Uendelige muligheter med scenografi og kostyme

- Scenografi er en syntese av det en forestilling handler om. Det er et uttrykk for hva en scenekunstpresentasjon handler om, sa Ida Fredriksen, teatersjef ved Østfold teater-verksted til de fremmøtte formgivingsfaglærene. mer... 11.09.2007 13:21:04

Digital eksamen for Mosse-klasse

Klasse 3AA ved Malakoff videregående skole kan slippe jubelen. Da kunnskapsminister Øystein Djupedal besøkte skolen for å delta i utdelingen av bærbare PC'er, kunne han nemlig røpe at de har fått innvilget digital eksamen. mer... 04.09.2007 14:10:05

Alt i ett til elevene

De 10.000 elevene ved Østfolds videregående skoler får nå et skolekort som kan brukes både som skolebevis, lånekort på skolebiblioteket og busskort. Alt i en og samme pakke.
mer...
23.08.2007 14:10:00
Ministre til konferanse i Fredrikstad:

Toppdiskusjon om Göteborg Oslo regionens fremtid

Den norske og svenske samferdselsministeren kommer til Fredrikstad 13. august for å diskutere infrastruktur i Göteborg Oslo regionen. mer... 10.08.2007 10:32:25

Høy aktivitet og spennende tider

Et år har gått siden Kunnskapsløftet gjorde sin entre i de videregående skolene i Østfold. Og fylkesopplæringssjef Einar Wium har brukt noen av de regnfulle sommerdagene til å reflektere over året som har gått. mer... 09.08.2007 14:15:32

Bedre internasjonal erfaringsutveksling

- Etter å ha hørt på innleggene i dag må vi ta et sterkt initiativ innad i departementet. Vi må få til et samarbeid med KS for å samle internasjonalt engasjerte politikere på alle nivå til en felles konferanse. Vi må kartlegge det arbeidet som gjøres, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre. mer... 19.06.2007 19:11:50

Verdi av å jobbe målrettet

- Dette var utrolig morsomt. Det viser at det hjelper å jobbe målrettet når det kommer til å få ungdom til å stumpe røyken, sa en strålende fornøyd Leif Østli, rektor ved Borge ungdomsskole i Fredrikstad da han mottok Røykfriprisen 2007.
mer...
31.05.2007 13:30:30
Ny svensk-norsk rapport konkluderer:

Sterk satsing på jernbane kreves

På en pressekonferanse under Tilvektsforum i Karlstad ble en helt fersk rapport om infrastruktur i Tilvekstkorridoren Oslo-Karlstad-Stockholm lagt frem. Rapporten er utarbeidet av Rambøll AS, på oppdrag av Tilvekstkorridoren. Strategisjef samferdsel i Rambøll, Anne Marstein, redegjorde for funnene og konklusjonene i rapporten. mer... 24.05.2007 08:21:04

Brobygging - gjør elevene nysgjerrige på tilbudet

To videregående skoler, ungdomsskoler i flertall og kommuner har i snart to år samarbeidet for å tilby ungdomsskoleelevene i indre Østfold de beste mulighetene for å ta det riktige valget til videregående opplæring. mer... 30.03.2007 10:17:39
Østfolds unge Europa-ambassadør på Brussel-visitt:

Camilla (19) møtte EU's visepresident Wallstrøm

Manglende EU-medlemsskap har ikke stoppet engasjerte norske skoleelever fra å bli European Youth Ambassadors, talsmenn for ungdom i Europa. Nå har ildsjelene, deriblant Camilla Eikaas fra Fredrikstad, vært i Brussel og møtt selveste EUs visepresident. mer... 02.03.2007 09:07:08

- Dette er helt fantastisk

Det var en lettere rørt 21-åring som mottok prisen som Årets lærling i dag. Begivenheten fant sted under torsdagens fylkesting, og det vanket både pengepris og blomster til Yvonne Lone. mer... 01.03.2007 14:50:09
BSSSC-formann Arne Øren undertegnet samarbeidsavtale med EU’s regionkomité:

- Historisk signering

- Med undertegnelsen av denne avtalen med Committee of the Regions, har Baltic Sea States Subregional Co-operation for første gang etablert et offisielt samarbeid med en EU-institusjon, erklærte CoR’s generalsekretær Gerhard Stahl og BSSSC-formann Arne Øren etter den historiske signeringen i Brussel 13. februar. mer... 22.02.2007 13:49:23

Østfold - en "gudbenådet" beliggenhet

- Østfold er nærmest Europa og har en ”gudbenådet” beliggenhet, sa Olav Thon, da han besøkte Østfoldkonferansen i dag. Foruten å dele med seg av sin egen gründerfaring og ideologi, fortalte Thon også hva som gjorde det interessant for ham å satse i Østfold.
mer...
26.01.2007 14:32:33
Østfoldkonferansen 2007:

Storsamling med fokus på samarbeid

Under møteledelse av fylkesmannen samlet det offentlige og private Østfold seg for fjerde gang i dag for å se på felles utfordringer rundt opplevelsesnæringer, samferdsel og Østfold som et internasjonalt fylke. Over 200 personer deltar på den to dager lange konferansen, som avholdes på Quality hotel i Sarpsborg. mer... 25.01.2007 22:47:13

Kreative ungdom med morsomme tiltak

Hva med en reklamefilm på kino, utdanningstelefon eller en mer hensiktsmessig elevutplassering? Dette og mye mer kom 42 ungdomsskoleelever opp med under mandagens ungdomsseminar der Kunnskapsløftet stod i fokus. mer... 08.01.2007 18:57:37
Østfoldprisen 2006:

En honnør til alle ildsjeler

På vegne av Mysen og Omegn Røde Kors samt Momarkedet mottok en svært fornøyd Mette Røen Homstvedt i dag Østfoldprisen 2006. Wig Wams Åge Sten Nilsen fikk æren av å representere de mange toppartistene som har opptrådd på Momarkedet gjennom årenes løp ved prisutdelingen. mer... 07.12.2006 15:53:18
Østfoldprisen 2006

Mysen og omegn Røde Kors og Momarkedet årets prisvinner

- Mysen og omegn Røde Kors - og Momarkedet - har gjennom årtier gjort en fortjenstfull og samfunnsnyttig innsats for Østfoldsamfunnet gjennom sin ideelle og frivillige innsats, og har i aller høyeste grad bidratt til å sette Østfold på kartet utenfor fylket - sågar utenfor landegrensene. Dette sa fylkesvaraordfører Svein Christoffersen da fylkesutvalget i formiddag enstemmig vedtok vinneren av Østfoldprisen 2006. mer... 23.11.2006 08:31:44

Sendte e-post til Kunnskapsministeren

Da de fire Glemmen-elevene var ferdig med forskningsoppgaven sin om ungdommens forhold til Ibsen sendte de en e-post til mannen med pengesekken, Kunnskapsministeren, med ønske om mer penger til skolen. mer... 19.11.2006 09:23:46

Sommerprat med fylkesordføreren

Han er sjefen for fylkestinget og skal passe på at alle får sagt sitt og at ingen er uhøflige mot hverandre i debattene. Her er fylkesordførerens sommerprat med to journalist-spirer på arbeidsuke i fylkeskommunen. mer... 14.06.2006 14:51:33
Intervju med tannlege Øyvind Auensen

Østfoldbarn har Norges fineste tenner

Barn i Østfold har de fineste tennene i hele Norge. Hvis andre spiser mindre godteri og drikker mindre brus kan de også få like fine tenner som de i Østfold.
Tannlege Øyvind Auensen ved Sarpsborg tannklinikk har tatt seg tid til å svare på en del av våre spørsmål om fylkeskommunens tannhelsetjeneste.

mer...
13.06.2006 09:47:35
Østfoldkonferansen 2006:

Gass og flyplass engasjerte

Nærmere 170 tilhørere fikk spennende impulser om hvordan gass til Østfold kan bli en viktig ressurs i utviklingen av fylkets næringsliv under første dag av Østfoldkonferansen 2006 i Sarpsborg. En meget klar styreleder for Rygge Sivile Lufthavn, Egil Ullebøe, kunne også fastslå at svært lite gjennstår før prosjektet Moss Lufthavn kan settes i gang. mer... 26.01.2006 17:32:30
Østfoldprisen 2005:

En rørt prisvinner

- Jeg hadde aldri drømt om at jeg skulle få Østfoldprisen, sa en tydelig rørt Vivi Haug, da hun i dag mottok Østfoldprisen 2005 fra fylkesordfører Arne Øren. - Nå er jeg like skjelven i bena, som kokt spaghetti, fortsatte hun og fikk hele salen til å le. mer... 08.12.2005 11:05:39
Nybakt Østfoldpris-vinner Vivi Haug:

- Nei, nå besvimer jæ!

- Nei, nå tullær du?! Har JEG fått prisen! Men det er jo så mange andre flinke folk på lista! Jeg håpa nesten ikke jeg fikk'n! jeg, skjønner du! Vivi Haugs velkjente spontanitet, humør og store engasjement fornektet seg ikke da hun fikk telefonen om at hun har fått Østfoldprisen for 2005. mer... 17.11.2005 10:25:42
Enstemmig fylkesutvalg i dag:

Østfoldprisen 2005 til Vivi Haug

Hele Østfolds revy- og teaterdronning, Vivi Haug fra Fredrikstad, er tildelt Østfoldprisen for 2005. Prisen får hun for sin mangfoldige scenekunst gjennom 50 år. mer... 17.11.2005 10:15:28
Invitasjon fra Miljøverndepartementet:

Vil ha med Haldenkanalen i verdiskapningsprogram

Miljøvernministeren inviterer alle landets fylkeskommuner til å delta i verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet. Etter fylkesrådmann Atle Hagas oppfatning gir denne invitasjonen en god mulighet for å kunne forsere arbeidet med istandsetting og vedlikehold og forvaltning av anleggene i Haldenkanalen. mer... 20.10.2005 11:50:17
Østfold fylkeskommune og Region Värmland:

Signerte ”samarbeidsunion” på 100-årsdagen

Nøyaktig på dagen 100 år etter at Norge og Sverige undertegnet dokumentet som oppløste den norsk-svenske unionen, var broderfolket igjen samlet for å undertegne en historisk avtale i Karlstad; I dag, 23. september 2005, inngikk nemlig Østfold fylkeskommune og Region Värmland en intensjonsavtale om samarbeid. mer... 23.09.2005 11:53:07
Ole Ivars til Grinitun for Petter Solbergs prispenger:

Englesang på sykehjem

Rallymester Petter Solberg sørget igjen for fest i hjembygda Spydeberg.
De 50.000 kronene han fikk fra Østfold fylkeskommune etter at han fikk Østfold-prisen i desember i fjor ga han videre til Grinitun sykehjem i Spydeberg. mer...
21.06.2005 10:47:45

Østfoldmuseet stiftet

Fredag 20. mai markerte en viktig milepæl for det nye Østfoldmuseet. Det var dato for det historiske stiftelsesmøtet. mer... 31.05.2005 10:52:55
Østfoldprisen 2004 utdelt i dag:

Petter Solberg gir prispengene til de eldre

Tove Solberg mottok i formiddag Østfoldprisen 2004 på sønnens Petters vegne. Rally-stjernen, som selv befinner seg på VM-oppladning i Italia, vil bruke prispengene på 50.000,- kroner til å lage en koselig julefeiring for beboerne på Grinitun eldresenter. mer... 08.12.2004 12:42:30
Fylkesutvalget avgjorde i dag:

Østfoldprisen 2004 til Petter Solberg

Rallykjøreren Petter Solberg får en alle tiders bursdagspresang på sin 30-årsdag i dag. Han tildeles nemlig Østfoldprisen 2004, og blir med det den aller første vinneren av fylkeskommunens nye hederspris. mer... 18.11.2004 11:39:23