Dagssoversikt for torsdag 16. mars 2017 Østfold fylkeskommune internettportal
 

torsdag 16. mars 2017


Fylkesting


Starter: 16.03.2017 kl 09:00   Slutter: 16.03.2017 kl 15:30   Sted: Fylkeshuset
Temadag for fylkestinget.
09.00 – 09.30 Behandling av sak 21/2017 – Relokalisering og framtidig byggløsning for Østfold fylkeskommunale skole avdeling Nabbetorp
09.30 – 09.45 Velkommen til temadagen ved fylkesordfører Ole Haabeth
09.45 – 11.00 Gjennomføring av videregående opplæring
Seniorforsker Eifred Markussen NIFU (Norsk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning)
11.00 – 12.00 KS Skoleeierprogram, Tilstandsrapporten 2015/2016 og ny plan for utviklingen av videregående opplæring «Østfoldskolen mot 2020»
Leder av Opplæringskomiteen Elin Tvete og fylkesdirektør Solveig Fjærvik
12.00 – 12.30 Lunsj
12.30 – 13.45 Skoleeksempler på tiltak i ny plan
13.45 – 14.00 Kaffepause
14.00 – 14.30 Tiltak for å kvalifisere ungdommer til arbeid eller videre skolegang
Rektor Glemmen vgs Gunhild Rosnes og prosjektmedarbeider Kirkeparken vgs Stina Frosterød
14.30 – 14.45 Arbeid for flere læreplasser i 2017
Seksjonsleder Kristin St.Hilaire
14.45 – 15.30 Drøftinger
• Hvilke innsatsområder er det viktig å prioritere i fornyelsen av videregående opplæring i Østfold
15.30 Avslutning